prof. dr hab. Wacław Kuczmik

prof. dr hab. Wacław Kuczmik

– lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; specjalista w zakresie miażdżyc tętnic kończyn dolnych; autor prac dotyczących zagadnień leczenia tętniaków aorty; konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie śląskim; w latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naukowej; twórca programu społecznej akcji  „Ocal nogę”, która zwróciła uwagę na problem amputacji u chorych z niedokrwieniem kończyn;