prof. dr hab. Jan Miodek

prof. dr hab. Jan Miodek

– językoznawca i gramatyk normatywny, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego przy PAN; autor licznych monografii, artykułów i tekstów popularyzatorskich, skupiających się wokół zagadnień poprawności językowej i stylistycznej, zróżnicowania współczesnej polszczyzny oraz przemian leksykonu dzisiejszego języka polskiego (m.in. „Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim”,  „Kultura języka w teorii i praktyce”, „Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie”, „Słowo jest w człowieku”, „Słownik polsko@polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami z kraju i ze świata”); twórca i prezenter programów telewizyjnych („Ojczyzna polszczyzna” i „Słownik polsko@polski”).