Nasi w Instytucie Maxa Plancka

Nasi w Instytucie Maxa Plancka

Grupa uczniów Staszica z klas matematyczno-fizycznych odwiedziła Instytut Maxa Plancka w Greifswald. W trakcie wycieczki do Niemiec i Danii zwiedzili także zamek Kronborg, Roskilde i Kopenhagę. Pomimo sztormu stulecia, pełni wrażeń szczęśliwi wrócili do szkoły.

Niedawno w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie otwarto wielkie urządzenie termojądrowe – stellarator Wendelstein W7-X. Układ Wendelstein W7-X będzie służył do optymalizacji procesu fuzji w plazmie ograniczanej polem magnetycznym w toroidalnej pułapce i dogrzewanej mikrofalami oraz wiązkami atomowymi. W gorącej plazmie w stellaratorze W7-X będą zachodzić reakcje syntezy jąder izotopu wodoru (deuteru) z uwalnianiem energii. Celem badań będzie  stworzenie warunków dla uzyskania maksymalnej energii fuzji. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania w przyszłości stellaratora – reaktora termojądrowego, w którym energia fuzji będzie dużo większa od energii dostarczonej do tego urządzenia. Budowa i przygotowanie badań stellaratora W7-X, rozpoczęte przez Niemców, od kilku lat stały się projektem międzynarodowym. Duży udział w tym przedsięwzięciu mają polskie zespoły konstruktorów i naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Opolskiego.