Magdalena Mazik

Magdalena Mazik

W najnowszym numerze „Mocak Forum” Magdalena Mazik (absolwentka Staszica) poświęca swój artykuł muzealnym praktykom edukacyjnym, których celem jest uruchamianie emocjonalnego wymiaru spotkania widza z dziełem sztuki nowoczesnej. Przykłady działań realizowanych w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie pokazują drogi „prowadzące do ludzkich przeżyć i autentycznych emocji”. Wśród proponowanych rozwiązań wymienić można metodę żywych obrazów, działania polegające na dokończeniu lub rozwinięciu idei obecnej w pracy artysty czy projekt stworzenia księgozbioru (lub zbioru tekstów kultury) pomocnego w zrozumieniu prezentowanych dzieł. Dla zainteresowanych czasopismo dostępne jest w szkolnej bibliotece.

Magdalena Mazik jest edukatorką i animatorką kultury, kuratorką wystaw, absolwentką filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantką w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na UJ, kierowniczką Biblioteki MOCAK-u i Działu Wiedzy o Sztuce.