Klasy matematyczno-angielskie

Klasy matematyczno-angielskie

W klasach o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego  celem  jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych (w tym architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka), uniwersyteckich i ekonomicznych. Dotychczas w klasach o tym typie rozszerzenia na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach (matematycznej, filozoficznej, anglistycznej, wiedzy o prawach człowieka i misyjnej) oraz w konkursach (m.in. Śląskim Konkursie Matematycznym, Kangurze Matematycznym, Konkursie Matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”, Matematycznym Konkursie im. Stefana Banacha). Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych. Brali udział w nocnych Maratonach Matematycznych i Maratonach Filmowych kinematografii angielskiej i amerykańskiej w oryginalnej wersji językowej.. Uczestniczyli w tygodniowych wyjazdowych warsztatach w ramach programu Szkoła Liderów oraz współpracowali z przebywającymi w naszym liceum studentami z Indii, Gruzji, Meksyku i Indonezji. Z native speakerami spotykali się w trakcie warsztatów „Nauka bez granic” w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Wielkiej Brytanii (Londynu, Cantenbery, Salisbury i Oxfordu) i wyjeździe do USA.  Spotykają się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Planetarium Śląskiego, Uniwersytetu SWPS, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków, firm i korporacji internetowych (np. uczestniczyli w spotkaniu z informatykiem szwajcarskiego oddziału Google, Marcinem Brodziakiem, absolwentem naszej szkoły). W ramach warsztatów proakademickich uczestniczyli w zajęciach psychologicznych i coachingowych. Wystawili w tarnogórskiej Galerii „Pod-Nad” „The Story of Mac Beth” – współczesną wersję dramatu Szekspira w opracowaniu uczniów liceum. Realizowali cykliczne projekty w ramach „Kwartału Reportażu” i „Kwartału z Przyszłością”.. Współorganizowali Staszicowy TED-ex oraz konkurs na najbardziej inspirujące wykonanie piosenek Leonarda Cohena i Boba Dylana. Biorą udział w zajęciach klubu książki  anglojęzycznej  Natural Born Readers’ Club. Mieli okazję uczestniczyć w połączonych z degustacją warsztatach kulinarnych w języku angielskim. Uczestnicy szkolnego klubu dyskusyjnego organizowali Debaty Oxfordzkie (w których ćwiczyli sprawności przedstawiania argumentów i przekonywania oponentów). Uczniowie klasy o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego, pozostawiając sobie czas na ostateczne decyzje życiowe, starają się rozpoznać swoje możliwości, uczą się współpracy, planowania i konsekwencji.