Julia Klyta finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Julia Klyta finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Julia Klyta (uczennica klasy 2b) została finalistką L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Opiekę nad Julią sprawuje pani profesor Sylwia Koj. Gratulujemy sukcesu!

O swojej decyzji o wzięciu udziału w olimpiadzie i pracy olimpijczyka Julia pisze: „Decyzję o udziale w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego podjęłam, chcąc skonfrontować własne umiejętności z odmienną od dotychczas poznanej formą pracy. Próba ta była wielkim sprawdzianem dojrzałości – ocenie poddałam bowiem własną obowiązkowość, umiejętność godzenia pracy olimpijskiej z zajęciami szkolnymi, zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz to, jak skutecznie potrafię wykorzystać dany mi czas i możliwości. Zakres wiedzy wykorzystywanej dotychczas na lekcjach języka polskiego pozwolił mi na przygotowanie się do pracy poruszającej wybrane problemy oraz zagadnienia związane z historią i teorią literatury i językoznawstwem. Temat, którego realizacji podjęłam się na pierwszym etapie konkursu,  dotyczył przedstawienia wyrazistej odmienności temperamentów i osobowości twórczych dwu ważnych postaci środowiska paryskiej „Kultury”: Józefa Czapskiego i Konstantego Aleksandra Jeleńskiego.

(…) Praca oparta na pogłębionej analizie dziennika oraz esejów krytycznych nauczyła mnie umiejętnego selekcjonowania informacji, komponowania tekstu badawczego, a motyw rozważań zafascynował sylwetkami omawianych twórców oraz kręgiem związanym z uniwersum ich działalności. Przygotowania do kolejnych etapów budowały doświadczenie związane z umiejętnością wypowiedzi pisemnej oraz ustnej. Moja lista lektur wzbogaciła się o wiele ciekawych utworów, obejmujących wiek XIX, XX oraz najnowsze pozycje, natomiast interpretacja opracowań pozwoliła traktować dzieło literackie jako inspirację do nieustannych poszukiwań rozwiązań stylu, konstrukcji fabuły i bohaterów, zaznajamiając jednocześnie z licznymi kontekstami historycznymi i kulturowymi. Z pewnością wymienić można wiele pozytywnych aspektów uczestnictwa w olimpiadzie – dla mnie najważniejszą wartość przedstawia spełnienie postawionych sobie celów: udowodnienie znaczenia własnego potencjału wobec wymagań konkursu, świadomość realizacji pasji, zdobycie doświadczenia, które może okazać się przydatne w pracy zawodowej. Jest to próba wymagająca poświęcenia i zaangażowania, ale skutkująca poczuciem rozwoju – zarówno intelektualnego, jak i duchowego.”

W galerii przedstawiamy wybrane książki i obrazy Józefa Czapskiego, którego twórczość analizowała Julia w tak przekonujący sposób, iż recenzent pracy sformułował następującą jej ocenę: „Wywód (…) klarowny, uporządkowany, podzielony, zakończony krótkim, lecz bardzo dobrym podsumowaniem, które nie zamyka, lecz otwiera zainteresowanie twórczością charakteryzowanych artystów”.