Józef Fox o Konstytucji Trzeciego Maja

Józef Fox o Konstytucji Trzeciego Maja

W szwajcarsko-niemieckim wydawnictwie Peter Lang Verlag w Bernie i Berlinie ukazała się praca Józefa Foxa (absolwenta naszego liceum) „Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791. Hintergründe der Entstehung und Außerkraftsetzung. Polen im 18 Jhd. im Zeitalter der Aufklärung”. Autor omawia genezę Konstytucji Trzeciego Maja,  koncentrując się w szczególności na podstawowych prawach człowieka w XVIII-wiecznej Polsce i sytuacji ludności Rzeczypospolitej. Bada różne aspekty ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz analizuje zewnętrzne i wewnętrzne aspekty  polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, które wpłynęły na powstanie konstytucji. Ponadto porównuje powstanie i rozwój innych konstytucji narodowych i wskazuje przyczyny, dla których polska Konstytucja Trzeciego Maja została pozbawiona mocy obowiązującej już w 1793 roku. Zainteresowani mogą zapoznać się z pracą w szkolnej bibliotece.

Józef Albert Fox studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Wiedeńskim. Dzięki stypendium austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych studiował również na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Jego studia w Polsce i w Austrii koncentrowały się głównie na prawie międzynarodowym. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej w Sądzie Wojewódzkim w Opolu zdał egzamin sędziowski. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Katowicach. W wyniku jego usilnych starań doszło do otwarcia Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach. Józef Fox reprezentował Śląską Izbę Adwokacką w Katowicach na międzynarodowych kongresach prawniczych (Europejskiej Federacji Izb Adwokackich, BF i  New York State Bar Association) w Wiedniu, Bilbao, Krakowie, Strasburgu, Luksemburgu, Hadze, Londynie, Bolonii i  Barcelonie.