Elewacja odzyskuje blask

Elewacja odzyskuje blask

Zakończyły się prace konserwatorskie przy elewacji północnej budynku naszego liceum. Pracownicy firmy Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa intensywnie odnawiają już ścianę frontową.

Prace konserwatorskie przy elewacji budynku liceum mają na celu przywrócenie walorów estetycznych i technicznych budynku, który jest charakterystycznym akcentem architektury Tarnowskich Gór. Przewidywany zakres prac obejmie całościową odnowę elewacji. Pociemniała elewacja wraz z nieprofesjonalnie przeprowadzanymi naprawami wpływają na odbiór estetyczny budynku. Prace mają na celu zatrzymanie i wyeliminowanie procesów niszczących, oczyszczenie z naleciałości atmosferycznych, a także przywrócenie elementom kamieniarki, cegle i ozdobnym detalom architektonicznym odpowiednich właściwości fizykomechanicznych i estetycznych. Zakłada się usunięcie wszystkich wtórnych, szkodliwych nawarstwień z wątków ceglanych, kamiennych oraz detalu architektonicznego wraz z wykonaniem pełnej konserwacji. Prace te obejmują szereg czynności, których celem będzie oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, uzupełnienie, a także nadanie materii właściwości hydrofobowych. Remont prowadzony jest z funduszy Starostwa Powiatowego.