dr hab. Ireneusz Kamiński

dr hab. Ireneusz Kamiński

– prawnik i socjolog; profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu; ekspert prawny Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów, ekspert organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka; autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. „Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, „Western and European media law standarts and their application in Central and Eastern Europe”; redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka” i „Rocznika Praw Człowieka”.