Bolesław Lubosz (1928-2001)

Bolesław Lubosz (1928-2001)

– poeta, prozaik, eseista, tłumacz literatury niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej i łużyckiej; przez szereg lat zastępca  redaktora naczelnego wydawnictwa „Śląsk”, redaktor dwutygodnika „Poglądy” i tygodnika „Panorama”; autor m.in. tomów poezji („Czas ballady”, „Milczenie węgla”, „Odkrywanie Kolumba”), powieści i opowiadań („Wyjście z ognia”, „Twoja zagłada w Rzymie”, „Cola da Rienzo”), esejów („Bohaterowie i statyści”, „Słowo ojczyste na Śląsku”, „W krainie gwarków i lasów”).