Archeologia fotografii

Archeologia fotografii

Archeologii fotografii to koncepcja artystyczna zaproponowana przez Jerzego Lewczyńskiego – jednego z najważniejszych polskich fotografów. Uczniowie klasy drugiej o rozszerzeniu medialno-prawnym uczestniczyli w warsztatach pokazujących potencjał tej metody twórczej.

Zadanie praktyczne warsztatów polegało na pracy z domowymi zbiorami zdjęć. Spojrzenie na nie z innej strony dało im nowe życie. Warsztaty połączone były ze zwiedzaniem wystawy „Beksiński. Lewczyński, Schlabs” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Beksiński, Lewczyński i Schlabs to artyści, którzy w latach 1957-1961 tworzyli nieformalne ugrupowanie artystyczne, stawiające sobie za cel propagowanie twórczości fotograficznej. Mimo zasadniczych różnic w sposobie postrzegania otaczającej rzeczywistości kierowała nimi wspólna idea oparta na chęci eksperymentowania.