Wycieczka Kultur und Kunst

Wycieczka Kultur und Kunst

Odsiecz tarnogórska – dokładnie 340 lat po Janie III Sobieskim na wzgórze Kalenberg przybyła ze Staszica klasa 4b. Podobno Sobieski po wygranej bitwie powiedział: „Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył”. My podobnie: przybyliśmy, zobaczyliśmy ślady i pamiątki polskiego triumfu a potem nasze zwiedzanie zdominowała otoczona w Austrii, niemalże kultem, Sisi, oraz arcydzieła wiedeńskich muzeów.