4.

4.

Planuje się utworzenie oddziałów o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:

Rozszerzenie przedmiotowe

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Przedmioty uzupełniające

Oddział
matematyczno-fizyczny

matematyka, fizyka

matematyka politechniczna

Oddział
medialno-prawny

język polski, historia

analiza dzieł filmowych i plastycznych

2 oddziały
biologiczno-chemiczne

biologia, chemia

 

2 oddziały z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i matematyki

matematyka, język angielski