absolwenci

lis
04

Christian Skrzyposzek (1943-1999)

– powieściopisarz, dramatopisarz, eseista; po problemach z peerelowską cenzurą w 1969 roku wyjechał do RFN;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010)

– profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa kanonicznego;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

– prawnik, nauczyciel akademicki; autor i współautor podstawowych dla zagadnień prawa gospodarczego podręczników i monografii (m.in. „Prawo gospodarcze publiczne”, „Przedsiębiorstwo publiczne. Problemy prawne”, „Prawo administracyjne. Część materialna”)

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
03

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński

– specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej; pełnił m.in. funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, dyrektora Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz kierownika Ośrodka Współpracującego z WHO przy Klinice Endokrynologii w Krakowie;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
03

Florian Śmieja (1925-2019)

– emigracyjny poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej; współzałożyciel grupy poetyckiej Kontynenty, współpracował z paryską „Kulturą” i londyńskimi „Wiadomościami”;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
03

dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

– profesor nadzwyczajny w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach; zastępca kierownika Zakładu Technologii Spawalniczych;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
03

prof. dr hab. inż. Adam Walanus

– profesor nauk o Ziemi, fizyk, pracownik Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL