Prof. Ryszard Koziołek rektorem Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Ryszard Koziołek rektorem Uniwersytetu Śląskiego

Decyzją Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego uczelnią w latach 2020-2024 pokieruje nowy rektor, którym został profesor Ryszard Koziołek.

W ubiegłych latach mieliśmy zaszczyt sześciokrotnie gościć Pana Profesora w ramach „Lekcji czytania”, akcji społecznej Fundacji „Tygodnika Powszechnego”. Ma ona na celu budzenie zainteresowania literaturą poprzez rozmowę o wybranych tekstach z wybitnymi pisarzami i pisarkami, krytykami i krytyczkami. Po raz pierwszy profesor Koziołek poprowadził dla nas lekcję interpretacji opowiadania Andrzeja Stasiuka „Suka” z tomu „Grochów”. W kolejnym roku po raz pierwszy w historii działań Fundacji „Tygodnika Powszechnego” pan profesor poprowadził w Staszicu „Lekcje czytania 2.0”, czyli kurs interpretacji zamiast pojedynczych zajęć. Wśród tekstów i tematów, które mieliśmy okazję się analizować, były m.in. inspirujące interpretacje scen przemocy w „Quo vadis” i „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza,  „Gry o tron” czy „Naszej szkapy”.

Profesor Ryszard Koziołek jest laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

W naszej bibliotece znajdziecie następujące książki Profesora: „Ciała Sienkiewicza: studia o płci i przemocy”, „Znakowanie trawy albo praktyki filologii”, „Dobrze się myśli literaturą”, „Wiele tytułów”.