150 na 150 – napis nad drzwiami wejściowymi

150 na 150 – napis nad drzwiami wejściowymi

W końcową fazę weszły prace konserwatorskie przy elewacji głównej budynku naszego liceum. Pracownicy firmy Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa odkryli nad wejściem głównym ściany frontowej napis „ Szkoła Ogólnokształcąca Męska”. Pochodzi on najprawdopodobniej z lat pięćdziesiątych XX wieku. Staszic był szkołą męską do sierpnia 1963 roku. Od września 1963 roku stał się szkołą koedukacyjną. W tym roku uczęszczało do niej 320 chłopców i 9 dziewcząt.

Zdjęcia z prac konserwatorskich pokazują skalę prac wykonywanych na głównej elewacji. Nikt nie spodziewał się, że jest ona aż tak zniszczona…

Prace konserwatorskie przy elewacji budynku liceum mają na celu przywrócenie walorów estetycznych i technicznych budynku, który jest charakterystycznym akcentem architektury Tarnowskich Gór. Zakres prac obejmuje całościową odnowę elewacji. Pociemniała elewacja wraz z nieprofesjonalnie przeprowadzanymi naprawami wpływały na odbiór estetyczny budynku. Prace mają na celu zatrzymanie i wyeliminowanie procesów niszczących, oczyszczenie z naleciałości atmosferycznych, a także przywrócenie elementom kamieniarki, cegle i ozdobnym detalom architektonicznym odpowiednich właściwości fizykomechanicznych i estetycznych. Zakłada się usunięcie wszystkich wtórnych, szkodliwych nawarstwień z wątków ceglanych, kamiennych oraz detalu architektonicznego wraz z wykonaniem pełnej konserwacji. Prace te obejmują szereg czynności, których celem będzie oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, uzupełnienie, a także nadanie materii właściwości hydrofobowych. Remont prowadzony jest z funduszy Starostwa Powiatowego.