Kwartał z Fizyką Jądrową

Kwartał z Fizyką Jądrową

W listopadzie 2018 roku uczniowie klas matematyczno-fizycznych pod opieką pani profesor Aleksandry Kluzy rozpoczęli realizację projektu „Kwartał z Fizyką Jądrową”. W ramach tego projektu 5 listopada gościliśmy dra Władysława Chmielowskiego – pomocnika dyrektora Departamentu Naukowo-Organizacyjnego i Współpracy Międzynarodowej ZIBJ oraz dr hab. Dorotę Chudobę – kierownika Grupy Nieelastycznego Rozpraszania Neutronów w ZIBJ oraz profesor Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.

Uczniowie biorący udział w spotkaniach dowiedzieli się jak funkcjonuje jedna z największych międzynarodowych placówek badawczych na świecie, jakie laboratoria posiada, jak jest finansowana oraz jaka tematyka badawcza w niej dominuje. Ponadto usłyszeliśmy o badaniach właściwości strukturalnych i dynamicznych fazy skondensowanej przy wykorzystaniu metod dyfrakcji i nieelastycznego rozpraszania neutronów, metod spektroskopii optycznej (IR i Raman) oraz metod NMR.Wizycie naukowców z ZIBJ towarzyszyła wystawa dotycząca historii współpracy Polski z Instytutem oraz polskich naukowców pracujących w Dubnej.

W listopadzie odwiedziliśmy także Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Poznaliśmy niektóre z tematów badań, prowadzone w IFJ są w czterech głównych kierunkach: w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek, w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych, fazy skondensowanej materii, interdyscyplinarne i stosowane (w szczególności: fizyka medyczna, inżynieria nanomateriałów, geofizyka, radiochemia, dozymetria, biologia radiacyjna i środowiskowa oraz fizyka i ochrona środowiska i ekonofizyka).

Następnie udaliśmy się z wizytą do Centrum Cyklotronowego Bronowice – jedynego w Polsce ośrodka radioterapii protonowej. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć stanowisko radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej, stanowiska Gantry służące do radioterapii nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, stanowisko tomografu komputerowego wraz ze stanowiskami pozycjonowania pacjenta oraz pomieszczenia anestezjologiczne.

Zaprzyjaźnieni pracownicy  Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk odwiedzili również naszą szkołę. 14 listopada gościliśmy dr hab. Ewę Juszyńską – Gałązkę i dr Małgorzatę Jasiurkowską – Delaporte. Dzięki temu spotkaniu uczniowie poznali podstawy fizyki materii miękkiej i metody jej badania przy pomocy neutronów, spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii dielektrycznej. Usłyszeliśmy również ciekawostki na temat ciekłych kryształów.