Florian Śmieja (1925-2019)

Florian Śmieja (1925-2019)

– emigracyjny poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej; współzałożyciel grupy poetyckiej Kontynenty, współpracował z paryską „Kulturą” i londyńskimi „Wiadomościami”; po 1989 roku prowadził zajęcia na iberystyce Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego;  wydał m.in. tomiki poetyckie „Czuwanie u drzwi”, „Powikłane ścieżki”, „Kopa wierszy”, „Ziemie utracone”, „Wśród swoich”, „Bezrok”, „Nad jeziorem Huron”, „Późne notacje”.