Czy po naborze można zmienić wybór klasy?

Czy po naborze można zmienić wybór klasy?

To trudne pytanie. Na pewno warto się zastanowić nad tym, jakie przedmioty są dla Ciebie ważne i z którymi łączysz swoją przyszłość.

Wśród obecnych uczniów Staszica znajdziecie takich, którym zezwolono na zmianę, ale zmian takich może być ograniczona liczba. Przy podejmowaniu decyzji istotną była liczba punktów, którą uczeń zdobył w trakcie naboru. Łatwiej dokonać takiej zmiany, gdy ktoś miał wystarczającą ilość punktów, aby dostać się do klasy, do której zamierza się przenieść. Trudniej, jeżeli miał tych punktów znacząco mniej – nie byłoby to sprawiedliwe wobec pozostałych kandydatów. Warto więc wykorzystać czas, który pozostał do podjęcia decyzji, żeby przemyśleć swoje życiowe plany…