Szanowni Maturzyści!

Szanowni Maturzyści!

15 maja dyrektorom szkół przekazane zostały wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Szczegółowy dokument opracowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Obecnie pracujemy nad tym, aby dostosować plany organizacji Waszego egzaminu maturalnego do wymogów, które stwarza ten dokument.

Postaramy się wykorzystać wszystkie przedstawione w nim możliwości w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdającym i członkom komisji egzaminacyjnych. O szczegółowych rozwiązaniach zostaniecie poinformowani na stronie internetowej oraz przez wychowawców.

Przypominamy, że tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i przebiegną według harmonogramu ogłoszonego na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Serdecznie pozdrawiamy – Kazimierz Sporoń, Anna Włodek