Zaszczepieni…

Zaszczepieni…

Nauczyciele Staszica przyjęli 15 maja drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Z wdzięcznością myślimy o naukowcach – odkrywcach szczepionki. Dziękujemy personelowi Szpitala Powiatowego za sprawną organizację procesu szczepień. Podziwiamy Was i Waszą pracę!

I załączamy fragment „Legendy” Czesława Miłosza:

„ (…) Któż zna początek. Żyliśmy w tym mieście,
Nie troszcząc się o dawność. Jego mury
Zdawały nam się wieczne. Ci, co żyli
Kiedyś przed nami, byli już legendą
Nieodczytaną. Lepszy jest nasz wiek,
Mówiliśmy. Ni mór, ni ostrze miecza
Nie ściga nas, więc po co sięgać wstecz.
Niech wieki grozy śpią w zamczystej ziemi.
Stroiliśmy instrumenty, wieczory
W gronie przyjaciół niosły nam wesele,
Pod lampionami, w zieleni kasztanów,
Sprawiano uczty. Smukłość naszych kobiet
Cieszyła oczy. Malarze radosne
Brali kolory. Aż przyszedł ten dzień.

Spłynęła farba z ust kobiet. Pierścienie
Brzękły o bruki. Zawracały się oczy
Ku obojętnym niebieskim otchłaniom
I przyjmowały śmierć. Pękły posady
Ozdobnych gmachów. (…)
I deszcz jesienny siekł, a ocaleni
Na czoło brali piętno niewolników.
Pamięć znieprawił wróg, sobie przypisał
Na równi dawną i przyszłą wspaniałość.
(…)
I odstąpiła nas  pycha, i niski
Pokłon złożyliśmy ludziom minionym,
I dom swój odtąd mieliśmy (…).”