Wyniki naboru uzupełniającego

Wyniki naboru uzupełniającego

Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje, że na wolne miejsce w oddziale z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i geografii zakwalifikowana została uczennica, który uzyskała 160,80 pkt.

Poniżej przedstawiamy punktację poszczególnych kandydatów, którzy zgłosili wolę uczestniczenia w drugim etapie naboru:

1) P.G. – 160,80 pkt.

2) F.L. – 160,30 pkt.

3) I.W. – 160,20 pkt.

4) A.M. – 159,10 pkt.

5) O.N. – 158,15 pkt.

6) M.G. – 157,55 pkt.

7) M.S. – 155,70 pkt.

8) Z.Z. – 155,25 pkt.

9) B.Ż. – 153,85 pkt.

10) P.G. – 153,40 pkt.

11) K.W. – 150,90 pkt. 

12) A.P. – 150,85 pkt.

13) A.P. – 148,00 pkt.

14) J.K. – 145,90 pkt.

15) M.B. – 145,65 pkt.

16) N.Ż. – 144,40 pkt.

17) F.L. – 144,30 pkt.

18) M.S. – 141,05 pkt.

19) C.Z. – 129,35 pkt.

20) Sz.W. – 114,00 pkt.