Szkolny blog

mar
02

Do Dubnej przez Wilno i Moskwę

Podstawowym celem naszej wycieczki był Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy. Aby się tam dostać trzeba przejechać około 1700 km przez Litwę, Łotwę i spory kawałek Rosji. Na szczęście na trasie naszego przejazdu znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia.

DETAIL
mar
02

Drużyna badmintona w finale wojewódzkim

W roku szkolnym 2019/2020 szkolna drużyna badmintona prowadzona przez Iwonę Tarnowską i Piotra Kupiaka zdobyła I miejsce w finale powiatowej Licealiady.

DETAIL
mar
02

Enigma

Uczeń klasy matematyczno-fizycznej Jakub Włodarz opracował program symulujący działanie Enigmy.
Szyfrowanie danych jest częścią naszego życia – uruchamiasz je, kiedy piszesz do kogoś wiadomość na Messengerze, wysyłasz maila, rozmawiasz poprzez Discorda lub Skype’a czy dodajesz nowe pliki do swojej chmury. Wszystkie nasze prywatne dane są zabezpieczane przez algorytmy szyfrujące.

DETAIL
mar
01

Ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać do klasy…

matematyczno-fizycznej, medialno-prawnej, matematyczno-geograficznej, biologiczno-chemicznej, matematyczno-angielskiej?  Nikt, kto chce potraktować Was poważnie, nie jest w stanie udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od ilości kandydatów i ich punktacji. Ten próg punktowy jest inny w każdym roku i w każdym oddziale. Różnice pomiędzy progami punktowymi w tym samym oddziale w kolejnych latach sięgały nawet osiemnastu […]

DETAIL
mar
01

Czy kolejność złożenia podań wpływa na wynik naboru?

Oczywiście – nie! Kryteriami, które decydują kryteria o naborze są wyłącznie: punktacja za oceny uzyskane w szkole podstawowej za wybrane zajęcia edukacyjne, wynik egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej (podany w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), udział ucznia w finale Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty (potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), szczególne osiągnięcia ucznia (naukowe, artystyczne, sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej i udział kandydata w wolontariacie (potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub odpowiednim dokumentem).

DETAIL
mar
01

Ile punktów dostaje się w czasie rekrutacji za sukcesy w matematycznym Kangurze?

Komisje we wszystkich szkołach średnich województwa punktować będą w trakcie rekrutacji osiągnięcia uczniów według zasad ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Wśród tych wymagań jest również obowiązek sprawdzenia, czy dany konkurs znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym” – zob. https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podsta/
Jedną z zasad uwzględnionych w trakcie konstruowania listy punktowanych konkursów była nieobecność na niej konkursów, w których udział uzależniony jest od dokonania opłat.

DETAIL
mar
01

Płyną w finale Licealiady

W roku szkolnym 2019/2020 nasi pływacy prowadzeni przez pana Radosława Kucińskiego zdobyli X miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady.

DETAIL
mar
01

Przyjaciele z ulicy Górniczej

Staszicowa grupa wolontariuszy już drugi rok regularnie wspomaga Tarnogórską Świetlicę Środowiskową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

DETAIL