Porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Porozumienie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Z dokumentacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że w ubiegłym roku na studia w tej śląskiej uczelni medycznej zakwalifikowało się 33 absolwentów Staszica – listę rankingową publikujemy w załączeniu. Staszic od wielu już lat w ramach realizacji podstawy programowej w klasach biologiczno-chemicznych współpracuje z licznymi jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym m.in. Katedrą i Zakładem Medycyny Opisowej i Topograficznej, Katedrą i Zakładem Histologii i Patologii Komórki, Katedrą i Zakładem Patomorfologii, Katedrą i Zakładem Biologii Medycznej i Molekularnej, Zakładem Parazytologii, Katedrą i Zakładem Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Zakładem Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Nutrigenomiki i Bromatologii, Katedrą Dietetyki i Centrum Symulacji Medycznej.

Tym ważniejsze dla naszych uczniów może okazać się porozumienie podpisane przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego Krystynę Kosmalę oraz członka Zarządu Powiatu Stanisława Torbusa z Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. nauk med. Tomaszem Szczepańskim w zakresie promocji kierunków medycznych wśród uczniów szkół prowadzonych przez powiat tarnogórski. Porozumienie otwiera drogę do wielu wspólnych programów edukacyjnych oraz umożliwia ufundowanie przez Powiat stypendiów dla najlepszych absolwentów tarnogórskich szkół, którzy dostaną się na kierunki medyczne.