Organizacja roku szkolnego 2020/21 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Organizacja roku szkolnego 2020/21 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

 

1 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 września – uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, konferencja rady pedagogicznej
18 września – 25 września- spotkania z rodzicami
14 października/środa – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada/niedziela – Wszystkich Świętych
4,5,6 listopada – konsultacyjne spotkania nauczycieli uczących w zespołach klas drugich z rodzicami uczniów z poszczególnych oddziałów
11 listopada/środa – Święto Odzyskania Niepodległości
27 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i trzecich
22 grudnia/wtorek – konferencja klasyfikacyjna, zakończenie zajęć w semestrze jesiennym, organizacja wigilijek klasowych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 grudnia – 1 stycznia – przerwa świąteczna
6 stycznia/środa – Trzech Króli
1 lutego – 14 lutego – ferie zimowe
23,24,25 lutego – konsultacyjne spotkania nauczycieli uczących w zespołach klas pierwszych z rodzicami uczniów z poszczególnych oddziałów
26 marca/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich (oceny proponowane dla klas trzecich do 24 marca)
1 kwietnia – 6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
16 kwietnia/piątek – Dzień Otwarty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
28 kwietnia/środa – konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III
30 kwietnia – uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III
1 maja/sobota – Święto Pracy
3 maja/poniedziałek – Święto Konstytucji 3 maja
4 maja/wtorek– początek egzaminów maturalnych
28 maja/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów (oceny proponowane do 25 maja)
2 czerwca/środa – Dzień Otwarty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 czerwca/czwartek – Boże Ciało
4 czerwca/piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – konferencja RP
23 czerwca/środa – konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej
24 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego
2 lipca/piątek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej
5 lipca – przekazanie świadectw maturalnych
23 sierpnia/poniedziałek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października, 22 grudnia, 16 kwietnia, 4, 5, 6, 7 maja, 2 czerwca, 4 czerwca, 24 czerwca
Egzamin ósmoklasisty: 25-27 maja
Egzamin maturalny: 4-20 maja