Piątek - Mamy kiermasz

         

Tradycyjnie w pierwszy piątek nowego roku szkolnego odbył się na boisku szkolnym kiermasz używanych podręczników. Wśród sprzedających dominowali tegoroczni absolwenci. Ich wizyta w liceum stała się okazją do rozmów z nauczycielami o tym, jak zakończył się dla nich nabór na studia. Obecne klasy trzecie są ostatnim rocznikiem uczącym się według starej podstawy programowej, stąd nie znajdują już nabywców na swoje podręczniki.  

 

Uczniowie klas drugich z kolei, chcąc posiadać podręczniki, muszą się zaopatrzyć w księgarniach w nowe. Do części drugoklasistów adresowany jest program „Wyprawka szkolna” umożliwiający o ubieganie się o dofinansowanie zakupu podręczników. Informacji o jego zasadach udziela sekretariat liceum. W sekretariacie otrzymać można również wymagane dokumenty.

 
         

   JAK CO PIĄTEK

 

   NA SŁUŻBIE

 

   ELEMENTARZ


Zwyczaj organizowania kiermaszów, jarmarków i targów w określone dni (roku, miesiąca, tygodnia) ma jeszcze średniowieczne korzenie. Terminem „targ” tradycyjnie określa się wymianę handlową towarów odbywającą się na wydzielonej przestrzeni i w określonym czasie. Z tą formą handlu związane były i są pewne tradycje i zasady.

 

 


Podręczniki służyły oprócz celów edukacyjnych również celom politycznym, zwłaszcza w systemach totalitarnych. Przykładowo w podręczniku wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych w Kijowie w roku 1941 można znaleźć następujące zadania: „Włodzimierz Ilicz Lenin urodził się 22 kwietnia 1870 roku (...)

 

 


Najczęściej wydawanym i najdłużej używanym w polskich szkołach podręcznikiem był „Elementarz” Mariana Falskiego. Opublikowany w roku 1910 - wycofany z powszechnego użycia został dopiero w roku 1987. Jednak nadal wszyscy znają jego bohaterkę – Alę. To ta „Ala ma kota”. Nie wszyscy już wiedzą, że postać z elementarza miała swój realny pierwowzór.

 

         

  Poniedziałek - dzień pierwszy

         

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy uroczystym otwarciem głównych drzwi, przez które uczniowie i uczennice pierwszych klas wkroczyli w mury szkoły. Po przekręceniu klucza rozległo się budzące respekt skrzypienie staszicowych podwoi, a zaraz potem muzyka, która poprowadziła pierwszoklasistów na szkolny dziedziniec. Tam, jak co roku, spotkali się uczniowie i nauczyciele. Ze wzruszeniem pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę panie Barbarę Widerę oraz Elżbietę Gerlich. Pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców: klasa biologiczno-chemiczna panią Joannę Kroczek, klasa humanistyczno-społeczna panią

 

Marlenę Karnówkę, klasa matematyczno-fizyczna panią Barbarę Herman, klasa akademicka panią Aleksandrę Kluzę, klasa menedżerska panią Jolantę Marzec. Wszystkim zgromadzonym dyrektor Kazimierz Sporoń przedstawił rozpoczynające pracę w Staszicu nauczycielki – panią Annę Kubicę, panią Agnieszkę Beśkę i panią Edytę Iskrzak-Myśliwską. Tego dnia, po raz pierwszy od 139 lat, świąteczny charakter inauguracyjnego spotkania podkreśliła muzyka. Dziedziniec Liceum Staszica wypełniła harmonia trąbek, puzonów i elektrycznych gitar.

 

 
         

   SAMORZĄD WITA

 

   ONI GRALI

 

   PRZED LATY


Cześć wszystkim! Dzięki Wam mamy możliwość powitania dawnych oraz nowych uczniów Staszica w nowym roku szkolnym - roku zmian. Każdą z nich chcemy wprowadzać wspólnie z Wami. Chcielibyśmy, żebyście pomogli nam ulepszać szkołę, czynić ją w coraz większym stopniu miejscem realizowania naszych pasji i rozwijania umiejętności. Spodziewajcie się niespodziewanego, odważcie się realizować marzenia! Każdy i każda z nas jest częścią tej szkoły, więc razem możemy więcej.

 

 


Podczas rozpoczęcia roku grali dla nas uczniowie Staszica: Krzysztof Cichos, Karol Kuźniarz, Mateusz Kalinowski i Mateusz Makielak, wspierani przez absolwenta szkoły – Olka Koniga. Wchodzących w skład Silesian Brass Quartet chłopaków można usłyszeć podczas uroczystości, których charakter wzmacniają trąbki i puzony. Już niedługo ich band wystapi podczas Gwarków. Drugiego września na dziedzińcu Staszica zagrali razem z gitarzystami – Wojtkiem Grabowskim i Marcinem Pyrchałą z klasy 3b.

 

 


Gdy w roku 1848 po raz pierwszy przedsta- wiono na zebraniu rady miejskiej zamysł utworzenia w Tarnowskich Górach szkoły średniej (nazywanej wówczas realną), plan ten mógł wydać się nazbyt ambitny. Na terenie Śląska szkoły takie istniały we Wrocławiu (od 1830 roku) i w Zgorzelcu (od roku 1837). Gimnazjum w Gliwicach powstanie w 1856 roku, w Bytomiu – w 1867 roku. Władze Rejencji w Opolu oficjalnie nie odrzuciły tych planów, lecz sformułowały warunki finansowe...

 

         

Strona 7 z 7