Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2019/2020


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach planuje się utworzenie 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjum i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

         

W klasach biologiczno-chemicznych na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy biologii i chemii. Celem tych klas jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia), uniwersyteckich (biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria) i na akademiach wychowania fizycznego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, anglistycznej, ekologicznej, wiedzy o żywieniu i promocji zdrowego stylu życia oraz w licznych konkursach (m.in. „Randka z chemią”, ogólnopolskim konkursie neurobiologicznym, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym, drużynowym konkursie PCK, Ogólnopolskim Konkursie „W świecie roślin i zwierząt”, konkursie Centrum UNEP/GRID „Chrońmy razem bioróżnorodność”). W trakcie realizacji programu klas biologiczno-chemicznych współpracujemy dydaktycznie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytutem Onkologii w Gliwicach. Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Brali udział w warsztatach biologiczno-ekologicznych w Kątach Rybackich, w trakcie których pod opieką wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego prowadzili badania dendrologiczne, poznawali strukturę bursztynu, dokonywali obserwacji ornitologicznych, przeprowadzali badania kosmetologiczne.

 

Uczestniczyli w licznych warsztatach i zajęciach m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim, w Banku Tkanek w Katowicach, otwartych wydarzeniach naukowych na Wydziale Farmacji i Analityki Medycznej ŚUM, w cyklicznych warsztatach chemicznych metodami laboratoryjnymi w Pałacu Młodzieży, w zajęciach w muzeach przyrodniczych i paleontologicznych w Krakowie i Wrocławiu, lecznicy weterynaryjnej, laboratoriach, palmiarni, Muzeum Anatomii Człowieka przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Farmacji w Krakowie. Uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katedry i Zakładu Histologii i Patologii Komórki ŚUM, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii. Brali udział w zajęciach „Błękitna Szkoła - Warsztaty Morskie" w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Realizowali cykliczne projekty m.in. w ramach „Tygodnia oka” i Kwartału Reportażu (m.in. „Serce pasowało” na temat transplantologii i „Cesarz wszech chorób” na temat zagadnień onkologicznych, „Filmowe psycho-tropy” na temat psychologizmu w filmie współczesnym), „Zbuduj M-2 dla zapylaczy”. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności jako wolontariusze koła „Caritas” oraz jako wolontariusze tarnogórskiego hospicjum i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Tarnogórskiego Stowarzyszenia „Plasterek”. Uczestniczyli w licznych akcjach społecznych, charytatywnych i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Kolektyw Otwartych. W klasach biologiczno-chemicznych odnajdą swoje miejsce uczniowie, którzy spróbują pogodzić ambicje z wrażliwością. Będą mogli nie tylko zdobyć trwałą wiedzę, ale otrzymają również szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi.