Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2019/2020


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach planuje się utworzenie 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjum i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA MEDIALNO-PRAWNA

         

W klasach medialno-prawnych na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu translacji, współczesnej kultury masowej i zajęcia poświęcone analizie dzieł filmowych i plastycznych. Część z tych zajęć odbywać się będzie z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych. Liceum zawarło umowę o współpracy w ramach realizacji programu klas medialno-prawnych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracuje w realizacji programu ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach i Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: polonistycznej, historycznej, filozoficznej, anglistycznej, języka francuskiego, teologicznej, artystycznej (w sekcji plastyki i muzyki), wiedzy o mediach, wiedzy o filmie i komunikacji społecznej oraz wiedzy o prawie, wiedzy o III RP i wiedzy o społeczeństwie. Równocześnie aktywnie i licznie brali udział w różnych zajęciach dodatkowych. W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach medioznawczych prowadzonych przez dziennikarzy TVP, TVS i TVN, mediów ogólnopolskich i lokalnych, specjalistów public relation. Uczestniczyli w licznych zajęciach interdyscyplinarnych, np. poświęconych twórczości Jane Austen i J.R.R. Tolkiena, psychologii multimediów, walce o prawa mniejszości narodowych w USA czy motywom medycznym w sztuce współczesnej. Brali udział w zajęciach i warsztatach psychologii społecznej organizowanych we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

 

Uczniowie spotykali się z wieloma naukowcami – absolwentami naszego liceum, m.in. z prof. Piotrem Miglusem (archeologiem, badaczem asyryjskiej stolicy Aszur, pracownikiem uniwersytetu w Heidelbergu), prof. Ireneuszem Kamińskim (pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspertem Rady Europy w zakresie wolności mediów). Uczniowie zainteresowani teatrem mieli możliwość wystąpić w spektaklach (m.in. „Ja – prezydenta?” wg tekstu Hanny Samson, „Historie rodzinne” w języku angielskim wg oryginalnego scenariusza) i koncertach (w tym „Musical raz jeszcze”). Uczestniczą cyklicznie w warsztatach wokół wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i współczesnej, w tym m.in w warsztatach interpretacji dzieł sztuki w galeriach i muzeach w Berlinie, Wiedniu i Dreźnie, w Muzeum Narodowym i MOCAK-u w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Historii Katowic. Zainteresowania kulturą polską i europejską rozwijali organizując sesje popularnonaukowe (w ubiegłych latach dotyczyły reklamy oraz wpływu mediów, mody i sztuki na wizerunek kobiecości i męskości, wizerunku młodych w mediach), uczestnicząc w warsztatach translatorskich, biorąc udział rokrocznie w imprezach Staszicowego Forum Kobiet. Uczestniczyli w zajęciach prawoznawczych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Staszicowych Wieczorach Literackich i Wieczorach Filmowych, „Lekcjach czytania Conrada” we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” i UŚ. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności oraz jako wolontariusze koła „Caritas” i TPD, organizując zajęcia teatralno-edukacyjne dla przedszkolaków „Uczą się – mali i duzi przyjaciele”. Brali udział w międzynarodowym projekcie wymiany ze szkołą w Bawarii, w wycieczkach do Włoch Północnych i Londynu. Klasa medialno-prawna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących się rozwijać i zmieniać (również tych, którzy chcieliby dopiero odnaleźć swoją życiową drogę).