Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2019/2020


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach planuje się utworzenie 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjum i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA O ROZSZERZONYM NAUCZANIU MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

         

W klasach o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego celem jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych (w tym architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka), uniwersyteckich i ekonomicznych. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach (matematycznej, filozoficznej, anglistycznej, wiedzy o prawach człowieka i misyjnej) oraz w konkursach (m.in. Śląskim Konkursie Matematycznym, Kangurze Matematycznym, Konkursie Matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”, Matematycznym Konkursie im. Stefana Banacha). Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych. Brali udział w nocnych Maratonach Matematycznych i Maratonach Filmowych kinematografii angielskiej i amerykańskiej w oryginalnej wersji językowej.. Uczestniczyli w tygodniowych wyjazdowych warsztatach w ramach programu Szkoła Liderów oraz współpracowali z przebywającymi w naszym liceum studentami z Indii i Gruzji. Z native speakerami spotykali się w trakcie warsztatów „Nauka bez granic” w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Wielkiej Brytanii (Londynu, Cantenbery, Salisbury i Oxfordu).

 

Spotykają się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Planetarium Śląskiego, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków, firm i korporacji internetowych (np. uczestniczyli w spotkaniu z informatykiem szwajcarskiego oddziału Google, Marcinem Brodziakiem, absolwentem naszej szkoły). W ramach warsztatów proakademickich uczestniczyli w zajęciach psychologicznych i coachingowych. Wystawili w tarnogórskiej Galerii „Pod-Nad” „The Story of Mac Beth” – współczesną wersję dramatu Szekspira w opracowaniu uczniów liceum. Realizowali cykliczne projekty w ramach Kwartału Reportażu, m.in. „Angole” na temat polskiej emigracji. Współorganizowali konkurs na najbardziej inspirujące wykonanie piosenek Leonarda Cohena i Boba Dylana. Biorą udział w zajęciach klubu książki anglojęzycznej Natural Born Readers’ Club. Mieli okazję uczestniczyć w połączonych z degustacją warsztatach kulinarnych w języku angielskim. Uczestnicy szkolnego klubu dyskusyjnego organizowali Debaty Oxfordzkie (w których ćwiczyli sprawności przedstawiania argumentów i przekonywania oponentów). Uczniowie klasy o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego, pozostawiając sobie czas na ostateczne decyzje życiowe, starają się rozpoznać swoje możliwości, uczą się współpracy, planowania i konsekwencji.