Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2019/2020


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach planuje się utworzenie 5 oddziałów dla absolwentów gimnazjum i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

         

W klasach matematyczno-fizycznych na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy matematyki i fizyki. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu matematyki politechnicznej. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych (m.in. informatyka, architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, telekomunikacja, logistyka, inżynieria biotechnologiczna). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas matematyczno-fizycznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: matematycznej, informatycznej, anglistycznej i przedsiębiorczości. Z sukcesami uczestniczą w wielu konkursach matematycznych i fizycznych, m.in. w konkursie Kangur Matematyczny, Śląskim Konkursie Matematycznym, Konkursie Fizycznym Lwiątko, ogólnopolskim konkursie „Z energetyką w przyszłość”. Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Uczestniczyli w cyklicznych zajęciach organizowanych przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, warsztatach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Biorą udział w wyjazdach do ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie oraz warsztatach „International masterclasses – hands on particle physics” (w ramach projektu CERN) i zajęciach w Centrum Cyklotronowym w Bronowicach i w Centrum Nauki w Ostrawie.

 

Spotykają się z naukowcami i naukowczyniami Polskiej Akademii Nauk, Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Planetarium Śląskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, firm i korporacji internetowych. Uczestniczyli w spotkaniach z programistami i grafikami komputerowymi - absolwentami naszego liceum, m.in. Marcinem Brodziakiem (informatykiem szwajcarskiego oddziału Google), Arturem Ganszyńcem (twórcą scenariusza „Wiedźmina”). Temat fizyki neutrin przedstawiła im dr Małgorzata Harańczyk z PAN (również absolwentka naszego liceum). Licznie uczestniczyli w kolejnych edycjach Nocnych Maratonów Matematycznych. Biorą udział w projekcie Cosmic-Ray Extremely Distributed Obserwatory. Realizowali program edukacji ekonomicznej „Moje finanse” oraz programy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Klasa matematyczno-fizyczna powstała dla uczniów i uczennic myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta w szkole średniej będzie decydować o szansach ich kariery zawodowej. Klasa ta pozwoli spotkać ludzi, z którymi odnajdzie uczeń wspólne zainteresowania i język.