Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2018/2019


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach utworzonych zostanie 6 klas. We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA MEDIALNO-PRAWNA

         

W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu podstaw prawa, teorii i praktyki fotografii, translacji, wiedzy o mediach, zajęcia poświęcone analizie dzieł filmowych i plastycznych. Część z tych zajęć odbywać się będzie z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim. W ramach lekcji języka polskiego szczególną uwagę poświęcimy reportażowi literackiemu i zagadnieniom psychologicznym. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych. Liceum zawarło umowę o współpracy w ramach realizacji programu klas medialno-prawnych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracuje w realizacji programu ze Szkoła Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach i Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: polonistycznej, historycznej, filozoficznej, anglistycznej, germanistycznej, teologicznej, artystycznej (w sekcji plastyki i muzyki), wiedzy o mediach oraz wiedzy o prawie, wiedzy o III RP i wiedzy o społeczeństwie. Równocześnie aktywnie i licznie brali udział w różnych zajęciach dodatkowych. W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach medioznawczych prowadzonych przez dziennikarzy TVP, TVS i TVN, mediów ogólnopolskich i lokalnych, specjalistów public relation. Uczestniczyli w licznych zajęciach interdyscyplinarnych, np. poświęconych twórczości Jane Austen i J.R.R. Tolkiena, psychologii multimediów, walce o prawa mniejszości narodowych w USA czy motywom medycznym w sztuce współczesnej. Brali udział w zajęciach, sesjach i wyjazdach szkolnego koła fotograficzno-filmowego, licznych wydarzeniach i akcjach „Kolektywu Otwartych”.

 

Uczniowie spotykali się z wieloma naukowcami – absolwentami naszego liceum, m.in. z prof. Piotrem Miglusem (archeologiem, badaczem asyryjskiej stolicy Aszur, pracownikiem uniwersytetu w Heidelbergu), prof. Ireneuszem Kamińskim (pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspertem Rady Europy w zakresie wolności mediów). Uczniowie zainteresowani teatrem mogą obejrzeć najlepsze przedstawienia w teatrach Krakowa, Wrocławia, Bielska-Białej, Sosnowca, Zabrza i Opola. Mieli możliwość wystąpić w spektaklach (m.in. „Ja – prezydenta?” wg tekstu H.Samson, „Historie rodzinne” w języku angielskim wg oryginalnego scenariusza) i koncertach (w tym „Musical raz jeszcze”). Uczestniczą cyklicznie w warsztatach wokół wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i współczesnej, w tym m.in w warsztatach interpretacji dzieł sztuki w galeriach i muzeach w Wiedniu i Dreźnie, w Muzeum Narodowym i MOCAK-u w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii „Kronika” w Bytomiu. Zainteresowania kulturą polską i europejską rozwijali organizując sesje popularnonaukowe (w ubiegłych latach dotyczyły reklamy oraz wpływu mediów, mody i sztuki na wizerunek kobiecości i męskości, wizerunku młodych w mediach), uczestnicząc w warsztatach translatorskich, wieczorach dyskusyjnych i literackich, biorąc udział rokrocznie w imprezach Staszicowego Forum Kobiet. Uczestniczyli w zajęciach prawoznawczych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, warsztatach literackich ”Lekcje czytania Conrada” we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” i UŚ. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności oraz jako wolontariusze koła „Caritas” i TPD, organizując zajęcia teatralno-edukacyjne dla przedszkolaków „Uczą się – mali i duzi przyjaciele”. Brali udział w międzynarodowym projekcie wymiany ze szkołą w Bawarii, w wycieczkach do Włoch Północnych, Berlina i Londynu. Klasa medialno-prawna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących się rozwijać i zmieniać (również tych, którzy chcieliby dopiero odnaleźć swoją życiową drogę).

 

 

  

 

  KLASA MEDIALNO-PRAWNA

         

W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu podstaw prawa, teorii i praktyki fotografii, translacji, wiedzy o mediach, zajęcia poświęcone analizie dzieł filmowych i plastycznych. Część z tych zajęć odbywać się będzie z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim. W ramach lekcji języka polskiego szczególną uwagę poświęcimy reportażowi literackiemu i zagadnieniom psychologicznym. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych. Liceum zawarło umowę o współpracy w ramach realizacji programu klas medialno-prawnych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracuje w realizacji programu ze Szkoła Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach i Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: polonistycznej, historycznej, filozoficznej, anglistycznej, germanistycznej, teologicznej, artystycznej (w sekcji plastyki i muzyki), wiedzy o mediach oraz wiedzy o prawie, wiedzy o III RP i wiedzy o społeczeństwie. Równocześnie aktywnie i licznie brali udział w różnych zajęciach dodatkowych. W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach medioznawczych prowadzonych przez dziennikarzy TVP, TVS i TVN, mediów ogólnopolskich i lokalnych, specjalistów public relation. Uczestniczyli w licznych zajęciach interdyscyplinarnych, np. poświęconych twórczości Jane Austen i J.R.R. Tolkiena, psychologii multimediów, walce o prawa mniejszości narodowych w USA czy motywom medycznym w sztuce współczesnej. Brali udział w zajęciach, sesjach i wyjazdach szkolnego koła fotograficzno-filmowego, licznych wydarzeniach i akcjach „Kolektywu Otwartych”.

 

Uczniowie spotykali się z wieloma naukowcami – absolwentami naszego liceum, m.in. z prof. Piotrem Miglusem (archeologiem, badaczem asyryjskiej stolicy Aszur, pracownikiem uniwersytetu w Heidelbergu), prof. Ireneuszem Kamińskim (pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspertem Rady Europy w zakresie wolności mediów). Uczniowie zainteresowani teatrem mogą obejrzeć najlepsze przedstawienia w teatrach Krakowa, Wrocławia, Bielska-Białej, Sosnowca, Zabrza i Opola. Mieli możliwość wystąpić w spektaklach (m.in. „Ja – prezydenta?” wg tekstu H.Samson, „Historie rodzinne” w języku angielskim wg oryginalnego scenariusza) i koncertach (w tym „Musical raz jeszcze”). Uczestniczą cyklicznie w warsztatach wokół wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i współczesnej, w tym m.in w warsztatach interpretacji dzieł sztuki w galeriach i muzeach w Wiedniu i Dreźnie, w Muzeum Narodowym i MOCAK-u w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii „Kronika” w Bytomiu. Zainteresowania kulturą polską i europejską rozwijali organizując sesje popularnonaukowe (w ubiegłych latach dotyczyły reklamy oraz wpływu mediów, mody i sztuki na wizerunek kobiecości i męskości, wizerunku młodych w mediach), uczestnicząc w warsztatach translatorskich, wieczorach dyskusyjnych i literackich, biorąc udział rokrocznie w imprezach Staszicowego Forum Kobiet. Uczestniczyli w zajęciach prawoznawczych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, warsztatach literackich ”Lekcje czytania Conrada” we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” i UŚ. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności oraz jako wolontariusze koła „Caritas” i TPD, organizując zajęcia teatralno-edukacyjne dla przedszkolaków „Uczą się – mali i duzi przyjaciele”. Brali udział w międzynarodowym projekcie wymiany ze szkołą w Bawarii, w wycieczkach do Włoch Północnych, Berlina i Londynu. Klasa medialno-prawna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących się rozwijać i zmieniać (również tych, którzy chcieliby dopiero odnaleźć swoją życiową drogę).

 

 

  

 

  Oni też wybrali Staszica

         

Igor Zając
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
 
Sandra Machoń
The University of Roehampton
Kierunek : Psychology and Anthropology
 
Korneliusz Okoń
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Nauk Społecznych
Coaching i doradztwo filozoficzne


 

 

 

 

 


Agata Wilczek
Uniwersytet Śląski,
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 
Maria Banaś
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dziennikarstwo w kręgu kultury jako specjalizacji na Filologii polskiej, Socjologii reklamy i komunikacji społecznej
 
Wojciech Sebastian Wocław
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Wydział Polonistyki konferansjer,
dziennikarz, moderator debat i paneli dyskusyjnych
         


Monika Mihułka
Uniwersytet Śląski,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek: Psychologia

 
Katarzyna Furman
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Instytut Filologii Angielskiej
Kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim
 
Dominik Karasiewicz
Uniwersytet Śląski,
Wydział Prawa i Administracji       


Melisa Podgórny
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych

 
Tomasz Gwóźdź
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
 
Paulina Korbela
Uniwersytet Śląski,
Filologia germańska specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

 

       


Magdalena Miklis
Policealne Studium Fotografii,
Grafiki i Reklamy w Katowicach

 
Michał Majnicz
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie,
Wydział Aktorski aktor Teatru Starego w Krakowie
 
Michał Krus
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
European University Viadrina Frankfurt (Oder),
Kierunek: Kulturoznawstwo i Eventmanagement Popakademie Baden-Württemberg,
Kierunek: Music and Creative Industries
         

Marlena Potocka
Uniwersytet Śląski,
Wydział Prawa i Administracji kończy aplikację adwokacką
 
Weronika Szulc
Uniwersytet Wrocławski
Kierunki: Filologia Germańska, Prawo
 
Bartłomiej Kandora
Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kierunek: Historia
         

Anna Albrecht
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kierunek: Filologia polska
 
Alicja Musik
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Prawo niemieckie
 
Agata Nurek
Uniwersytet Śląski,
Wydział Nauk Społecznych,
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
         

Monika Biela
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kierunek: Filologia polska
Specjalizacja: Dziennikarstwo w kręgu kultury
 
Anna Monkos
Uniwersytet Wrocławski,
Politologia dziennikarka „Gazety Wyborczej”, „Gazety Prawnej”, TVN - Program Uwaga
 
Błażej Bryk
Uniwersytet Śląski,
Wydział Teologiczny
kleryk Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

 

  WYNIKI MATUR OPRACOWANE...

         

Wyniki matur absolwentów Staszica z 2014 roku zostały poddane analizie na lekcjach statystyki przez uczniów klasy 3d w ramach projektu realizowanego na lekcjach matematyki oraz informatyki w biznesie. Ze szczegółową analizą wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym można zapoznać się na naszej stronie. /tutaj/ W ubiegłym roku do matury w Staszicu przystąpiło 209 uczniów. 208 uczniów przystępujących do matury zdało egzamin. Oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego absolwenci przystąpili do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (43 osoby), matematyki (103 osoby) i języków obcych (104 osoby) oraz do egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z biologii (42 osoby), chemii (34 osoby), fizyki (11 osób), historii (16 osób), geografii (47 osób), wiedzy o społeczeństwie (19 osób), historii sztuki (1 osoba). Sukces ubiegłorocznych maturzystów mierzyć trzeba w wielu wymiarach – wynikami procentowymi i staninowymi, porównaniem tych wyników z wynikami innych uczniów w liceach w kraju, województwie i powiecie, wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wynikami rekrutacji na studia.

 

W ramach realizowanego projektu uczniowie nie tylko analizowali sukces swoich starszych kolegów, ale również uświadomili sobie możliwości i ograniczenia analizy statystycznej. Zastanawiali się nad tym, jak profesjonalnie interpretować wyniki analizy statystycznej oraz nad tym, które sposoby wykorzystywania analiz statystycznych w marketingu i promocji można uznać za etyczne, a które budzą wątpliwości. Przykładowo rozważali problem, w jaki sposób należy obliczać i przedstawiać porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów szkoły z wynikami innych uczniów. W działaniach promocyjnych różnych szkół pojawiają się trzy metody. Spróbujmy zastosować je w przypadku wyników uczniów naszego liceum z matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik uczniów naszego liceum wyniósł 73,6 %. Średni wynik w liceach województwa śląskiego – 53,2 %. Można więc słusznie twierdzić, że wynik naszych uczniów był o 20,4 punktów procentowych wyższy od wyniku w województwie lub też przeliczając go na procenty uznać, że był on wyższy o 38,3 % (53,2 % + p×53,2 % = 73,6 %). Obie te metody przedstawiania wyników uznaliśmy za etyczne – choć wyraźnie widać, że poprzez zastosowanie drugiej z nich wzmacnia się wrażenie wywierane przez dane statystyczne.

        

 Jako nieetyczne uczniowie uznali podejmowane czasem próby łączenia wyników z egzaminów pisemnych i ustnych (zdawanych i ocenianych wewnątrz szkoły) i porównywanie uśrednionych w ten sposób wyników uczniów danej szkoły z wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów innych szkół.

 

         

   WYNIKI EWD

 

   RANKINGI

 

   STANINY


Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2012-2014. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD.

  

 


W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

 


W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka?

 

         

  W ŚWIĄTECZNYM BERLINIE

         

Lampki na choinkach, kolorowe świąteczne ozdoby, kramy z piernikami i struclami bożonarodzeniowymi. Wokół tłum ludzi i głośna muzyka świąteczna. Jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie to wydarzenie, na które co roku czekają z niecierpliwością prawie wszyscy berlińczycy i liczne grupy turystów. Tym razem mogliśmy to przeżyć i my - grupa 25 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunkami, p. Aleksandrą Wtorek oraz p. Barbarą Wieczorek. W bardzo wczesnych godzinach porannych wyruszyliśmy w kierunku naszej zachodniej granicy. Spacer po Berlinie rozpoczęliśmy od zachodniej części miasta, a następnie zwiedziliśmy Reichstag, byliśmy pod Bramą Brandenburską i przy pomniku poświęconym pamięci ofiarom Holokaustu.

 

Po krótkim spacerze przez pierwszą część Jarmarku na Placu Poczdamskim ruszyliśmy w dalszą drogę po Berlinie. Checkpoint Charlie, pozostałości po Murze Berlińskim oraz Uniwersytet Humbolta to kolejne ważne dla Berlina miejsca, które mieliśmy okazję zobaczyć. Nawet ulewa nam nie przeszkodziła, tym bardziej, że po drodze zrobiliśmy zakupy w firmowym sklepie Rittersport. Nic tak nie poprawia humoru jak dobra czekolada… Nasz spacer zakończyliśmy na jarmarku świątecznym na Placu Aleksandra, przy wieży telewizyjnej - centralnej części wschodniego Berlina. Pełni wrażeń (z torbami zakupów) wyruszyliśmy w drogę do domu.

        

 

 

         

  RAJD BESKIDZKI

 

  NA SZLAKU ZABYTKÓW ...

 

  LUDZIE STASZICA


Koło turystyczne zainaugurowało swą tegoroczną działalność rajdem po Beskidzie Śląskim. Kilkunastu uczestników (głównie uczniowie z klas trzecich i drugich) oraz dwóch opiekunów przeszło Pasmem Równicy, Orłowej i Trzech Kopców łączącym Ustroń z Wisłą. Trasa o długości 20 km i około 400 metrach różnicy wysokości należy do typowych beskidzkich szlaków. 

 


Na szlaku zabytków techniki znalazła się klasa 2 b, biorąc udział w lekcji oraz projekcji filmu na terenie gliwickiej radiostacji. Zajęcia odbyły się w oryginalnym przedwojennym budynku radiostacji, w którym zachowała się większość wyposażenia. Przed wojną radiostacja służyła do retransmisji programu wrocławskiej rozgłośni niemieckiego radia.


 


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa w Polsce od 1983 roku i wspiera najzdolniejszych uczniów w Polsce. Jest to program pomocy wybitnie utalentowanym młodym Polakom. Ma za zadanie wspierać ich rozwój. Zakwalifikowani uczniowie są zapraszani na warsztaty badawcze, obozy naukowe, seminaria, wystawy, koncerty i spotkania.

         

  SPOTKANIE Z PROF. IRENEUSZEM KAMIŃSKIM

         

W ramach Staszicowych Dni Kultury i Nauki uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem dr hab. Ireneuszem Kamińskim (absolwentem Staszica z 1982 roku). Pan Kamiński jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN, prowadzi działalność naukową w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wykłada na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Jego naukowe zainteresowania dotyczą antropologii i socjologii prawa, teorii prawa, prawa europejskiego oraz praw człowieka. Jest także ekspertem Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi i wolności mediów, koordynatorem projektów monitorujących przestrzeganie europejskich wymogów dotyczących wolności mediów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kandydują- cych do UE, doradcą szeregu organizacji zajmujących się obroną praw człowiek.

 

Jest autorem licznych publikacji (m.in. „Prawo i słuszność”, „Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”), współautorem komentarza do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jako praktykujący adwokat był pełnomocnikiem rodzin ofiar zbrodni katyńskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – zob: http://www.hfhr.pl/ Jedno z pierwszych pytań skierowanych do profesora brzmiało: Jak po Staszicu robi się taką karierę? Pan Kamiński opowiedział młodzieży o sobie, o swoich zainteresowaniach podczas nauki w liceum i o chwili, w której poczuł, co chciałby studiować w przyszłości. Następna część spotkania przebiegała wokół spraw bieżącej polityki dotyczących m.in. Unii Europejskiej czy Ukrainy. Padło wówczas pytanie: Co dało Unii wejście do niej Polski? Odpowiedź była zaskakująca: „Dało jej wiedzę o rzeczywistej sytuacji w tej części Europy”.

   

Nie zabrakło pytań o dzisiejsze studia prawnicze na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Spotkanie trwało półtorej godziny. Profesor obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. Dziękujemy i zapraszamy. Organizatorem spotkania była pani Joanna Kroczek. 

         

  O KONSTYTUCJI

 

  "KAMERDYNER"

 

  MICHAŁ MAJNICZ W STARYM


We wtorek 14 stycznia 2014 roku klasy trzecie dopingowały swoim przedstawicielom podczas Turnieju Wiedzy o ustroju i Konstytucji RP, Była to już IV edycja Turnieju. Tym razem jego formuła polegała na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zamknięte i dwa otwarte oraz dwa wizualne. Pierwsze dotyczyły ustroju i Konstytucji, w drugich chodziło o rozpoznanie polityka oraz budynku rządowego.

 

 


W trakcie realizacji projektu interdyscyplinarnego uczniowie klasy 2c stworzyli recenzje filmu Lee Danielsa „Kamerdyner”. Wybrane fragmenty ich tekstów zamieszczamy poniżej. Zainteresowani mogą również zapoznać się z książką, na kanwie której stworzono scenariusz filmu (dostępna w szkolnej bibliotece).


 


Do zespołu aktorskiego Narodowego Starego Teatru w Krakowie dołączył Michał Majnicz (absolwent Staszica z 1996 roku). Wystąpił w roli Piłsudskiego w sztuce „Bitwa Warszawska 1920” Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki - http://www.youtube.com/ Teatr Stary pod dyrekcją Jana Klaty znalazł się w ostatnich miesiącach w centrum medialno-politycznej polemiki (lub – jak kto woli – nagonki).

 

         

  MICHAŁ OLESZCZYK SZEFEM FESTIWALU W GDYNI

         

Za profil artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni, najważniejszej imprezy prezentującej film polski, odpowiadać będzie Michał Oleszczyk (absolwent Staszica z 2001 roku). 8 stycznia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na trzyletnią kadencję (2016-2016) na stanowisko dyrektora artystycznego festiwalu. Michał Oleszczyk studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też się doktoryzował. Był wykładowcą UJ i UW. Jest autorem książki „Gorycz wygnania. Kino Terence’a Daviesa” i współautorem około dwudziestu (w tym tak znaczących jak trzytomowa praca „Mistrzowie kina amerykańskiego”, do której napisał rozdziały poświęcone filmom Griffitha, Bogdanovicha i Andersona). Od 2003 roku jego recenzje i artykuły krytyczne często zamieszczały takie czasopisma ja, „Kino”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”, „Dwutygodnik”, „Fandor”, „Sight and Sound”, „RogerEbert com”. Pisze w dwu językach. Z angielskiego tłumaczył zarówno teksty filmoznawcze, jak i literackie – jest też współautorem wywiadu-

 

rzeki z Guyem Maddinem „Kino wykolejone”. Współpracuje z dużymi portalami filmowymi w USA. Doświadczenie w organizacji działań artystycznych zdobył najpierw jako dyrektor artystyczny a potem rzecznik festiwalu Off Plus Camera w Krakowie, współorganizator pokazów kina polskiego w Irish Film Institute w Dublinie oraz współtwórca Polish Filmmakers NYC, organizacji promującej polskie kino w Nowym Jorku. Internauci znają jego blog „Ostatni fotel po prawej stronie” (wybrany w konkursie Onetu w 2010 roku Blogiem Roku w kategorii „Kultura”) – http://michaloleszczyk.blogspot.com/ Jest laureatem nagrody im. Krzysztofa Mętraka (najważniejszej polskiej nagrody dla młodych krytyków filmowych), nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Krytyka Filmowa” (w 2012 roku), stypendystą tygodnika „Polityka”. W ubiegłych latach kilkukrotnie prowadził zajęcia dla uczniów i nauczycieli Staszica. Obserwując od lat z dumą i radością działania Michała Oleszczyka, życzymy mu powodzenia…

 


Zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z jego tekstami dostępnymi w bibliotece szkolnej oraz wywiadami, do których linki zamieszczamy poniżej

https://www.youtube.com/
http://www.e-splot.pl/
http://www.sfp.org.pl/
http://wyborcza.pl/

         

  BIENNALE PLAKATU

 

  DUMA I UPRZEDZENIE

 

  TARNOGÓRSKIE FORTELE


W katowickiej galerii BWA do 2 lutego trwa wystawa 23. Biennale Plakatu Polskiego, podczas którego prezentowane są prace zarówno młodych adeptów tej formy wypowiedzi, jak i już uznanych twórców. Wśród prezentowanych dzieł znalazła się praca Iwony Cichy (absolwentki Staszica z 2007 roku). Jej prezentowany na wystawie plakat „Animal abuse. It hurts” otrzymał I nagrodę The 5th World Biennial of Student Poster, Novi Sad (Serbia 2012).

 

 


W jednej pierwszych scen „Dumy i uprzedzenia” padają słowa oceniające młodego kawalera: „Jeśli znajduje przyjemność w tańcu, to, oczywista, łatwo mu przyjdzie się zakochać.” To połączenie wydaje się być uzasadnione, bowiem bal był, według dziewiętnastowiecznej obyczajowości, najlepszą okazją do zawarcia znajomości (a w efekcie małżeństwa).

 


 


Pięć opowiadań ze zbioru „Obcy i inne tarnogórskie opowiadania” Mieczysława Filaka rekonstruuje (lub konstruuje) historię miejsc szczególnych w topografii naszego miasta. Oprócz lokalnego kolorytu spaja je sensacyjna konwencja, w jakiej autor przedstawia okoliczności budowy kościoła św. Anny, pojawienia się rzeźby w narożnej ścianie budynku Sedlaczka, założenia parku miejskiego czy udostępnienia zwiedzającym Sztolni Czarnego Pstrąga.

 

         

  MARATON LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

         

Od kilku lat w naszym liceum działa szkolna grupa Amnesty International, angażująca się w akcje związane z przestrzeganiem praw człowieka. Organizowaliśmy już akcję „Stop przemocy wobec kobiet”, „Control Arms” i uczestniczymy w maratonach pisania listów. Maraton Pisania Listów odbywa się corocznie w weekend tygodnia, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia). W ciągu dwóch dni listy w obronie prześladowanych pisane są bez przerwy. Akcja zapoczątkowana została przez polską sekcję Amnesty International w 2001 roku. W tym roku, 13 grudnia, przyłączając się do akcji, napisaliśmy kilkadziesiąt listów wsparcia. Mieliśmy okazję wyrazić opinie i wstawić się m.in. w imieniu trzynastu uwięzionych działaczy opozycji w Bahrajnie, próbowaliśmy wspomóc społeczność Badia East z Nigerii, której zniszczono setek domów, żądaliśmy ujawnienia od polskiego rządu faktów związanych z istnieniem tajnych więzień CIA lub wspieraliśmy Romów, mieszkających na terenie nieformalnego obozowiska we Wrocławiu, którym grozi przymusowe wysiedlenie. W tym roku w Polsce napisano 214 472 listy, a na całym świecie wysłano 1 568 910 listów. W tej akcji Amnesty International Polska jest najbardziej zaangażowanym krajem w świecie. Wszyscy znają piosenkę „One” zespołu U2, ale już nie wszyscy wiedzą, że jest ona także symbolicznym hymnem. Kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny w 1981 roku, irlandzki zespół wraz z Bono dedykowali „Solidarności” utwór „New Year's Day" . Dziś U2 jest grupą-ikoną wspierającą działalność Amnesty International, a hymnem organizacji stała się piosenka „One”. Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie

 

naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za „wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie". Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym obostrzeniom. Zasadami działania Amnesty International są: pełna niezależność polityczna i finansowa oraz maksymalny obiektywizm. Mimo to jest ona często w wielu krajach (głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. Przeczą temu jednak akcje wymierzone w naruszenia praw człowieka dokonywane przez rządy wielu krajów zachodnich, takie jak protesty przeciwko torturom i pozasądowemu przetrzymywaniu ludzi przez USA w Guantanamo. Amnesty International liczy obecnie 2 mln 200 tys. członków w 150 krajach świata. Centrala AI – tzw. międzynarodowy sekretariat – znajduje się w Londynie. Początki Amnesty International sięgają listopada 1960, kiedy brytyjski prawnik, Peter Benenson przeczytał w prasie o dwóch portugalskich studentkach skazanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność. 28 maja 1961 w londyńskim tygodniku „The Observer” pojawił

 


się jego artykuł „Zapomniani więźniowie”, wzywający do solidarnego działania w obronie więźniów sumienia (osób więzionych za wyrażanie swoich poglądów, które nie stosowały przemocy ani nie nawoływały do nienawiści) oraz sprzeciwu wobec ustawicznego łamania praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jedną z form działalności AI są Pilne Akcje, czyli ogólnoświatowe akcje ogłaszane przez Amnesty International, polegające na wysyłaniu listów - apeli w sprawie osób, których podstawowe prawa są zagrożone lub łamane. Dotyczą one m.in. osób zagrożonych egzekucją lub torturami, aresztantów pozbawionych kontaktu z prawnikiem, rodziną albo opieki medycznej oraz więźniów sumienia. Podstawą każdej Pilnej Akcji jest krótki tekst składający się z opisu przypadku, wskazówek dotyczących treści apelu oraz adresów, na które należy go wysłać. Język listu może być dowolny, przy czym jeżeli nie jest to angielski ani język urzędowy danego kraju, sugerowane jest podkreślenie nazwiska osoby, w sprawie której się pisze. Z danych Amnesty International wynika, że dzięki Pilnym Akcjom udało się w ciągu ostatnich 30 lat uratować 16 600 osób.

         

   NELSON MANDELA

 

   SPOTKANIE Z OCALONYM

 

   WARSZTATY COACHINGU


Protester. Prisoner. Peacemaker.

 

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

 

 

 

 


Kolejny raz uczennice i uczniowie Staszica wzięli udział w Marszu Żywych, organizowanym w Dniu Pamięci o Holokauście na terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau. Tegoroczny marsz w szczególny sposób upamiętniał dzieci – ofiary Holokaustu. Przejście trzykilometrowej drogi pomiędzy obozami Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau ma być symbolicznym wyrazem zwycięstwa życia nad zaplanowaną na masową skalę śmiercią.

 

 

 


Studenci doradztwa filozoficznego i coachingu Uniwersytetu Śląskiego poprowadzili warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas III B i III F. Tematem pierwszego z nich była „atrakcyjność interpersonalna". Prowadzący Piotr Jaroś zwrócił uwagę na wiele czynników, które pozytywnie wpływają na nasze relacje z innymi, w tym na aktywne słuchanie i szacunek. Wszystkim wydają się one z pozoru oczywiste, jednak warte odnotowania i zrozumienia jest to, jak bardzo mogą zmienić nasze relacje z ludźmi.

 

         

  Top Dogs

         

W sobotę 14 września 45 uczniów z klas 1b, 1d, 2b, 2c i 2e obejrzało spektakl „Top dogs” w Chorzowskim Centrum Kultury. Przedstawienie zrealizowane jako spektakl dyplomowy szkoły aktorskiej „Art. Play” wyreżyserował Tomasz Owczarek – absolwent Staszica z 2006 roku.

Sztuka Ursa Widmera przedstawia świat wielkich korporacji, które dopadł finansowy kryzys. Zwolnienia nie oszczędziły też tytułowych „top dogs”, ludzi zajmujących kierownicze stanowiska, obarczanych największą odpowiedzialnością i wynagradzanych najwyższymi stawkami. Kiedy stracili zatrudnienie, rozsypało się ich życie. Pracoholicy nerwowo próbują wypełnić życiową pustkę. Spotykają się w dziwnym biurze pośrednictwa pracy będącym równocześnie grupą terapeutyczną. Spektakl rozpoczyna się wraz z wejściem do grupy nowej osoby a kończy wyjściem innej, której znaleziono stanowisko, co prawda kierownicze, ale w miejscu wymagającym porzucenia dotąd żywionych wyobrażeń i oczekiwań. Struktura przedstawienia pozwala aktorom konfrontować

 

stanowiska bohaterów, przedstawiać ich ewolucję, demaskować przybierane pozy. Bohaterowie prowadzeni są ku przemianie, ale ona nie następuje – otrząsają się, jakby przyznanie się do porażki było tylko wyrazem chwilowej słabości.

W poniedziałek 16 września mieliśmy w liceum okazję spotkać się w gronie widzów spektaklu z jego reżyserem. Tomasz Owczarek opowiadał o założeniach przedstawienia i swoich reżyserskich wyborach. Mówiąc o specyfice pracy z uczniami szkoły aktorskiej, przedstawiał sposób, w jaki wspólnie budowali wiarygodność postaci. Uczestnicy spotkania analizowali spektakl. Zwracali szczególną uwagę na te sceny, które uznali za przekonujące, znaczące i symboliczne. Za szczególnie efektowne uznali te momenty przedstawienia, gdy bohaterowie zamieniają się rolami, np. zwolniony ma odegrać rolę swego szefa w scenie, gdy go zwalniał albo gdy podczas małżeńskiej kłótni mężczyzna odgrywa rolę żony a ona staje się dominującym samcem alfa.

 

 
         

   DRESS CODE

 

   WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

 

   BEZDOMNI I MY


Nadeszła jesień, więc większe i mniejsze firmy odzieżowe, przy silnym wsparciu pism kobiecych, kierują do nas swoje projekty, kusząc nowym , modnym wizerunkiem i prześcigając się w szaleństwie zestawów barw i deseni. Jednak nie wszyscy ulegają tej fetyszyzacji ubrań. Niektórych z nas obowiązuje dress code. Jest to stosunkowo nowe pojęcie, choć zasady ubierania się odpowiednio do reprezentowanego statusu zawodowego czy społecznego , obowiązywały od dawna. Etykieta ubioru obejmuje w zasadzie wszystkie role społeczne, (...)

 

 


Pisanie na tematy społecznie ważne wymaga nie tylko sprawności językowych i stylistycznych, ale też umiejętności słuchania drugiego człowieka oraz wrażliwości pozwalającej docenić wagę „małych historii" toczących się blisko nas. Mogli się o tym przekonać uczestnicy i uczestniczki warsztatów dziennikarskich, które w naszym liceum poprowadził publicysta i redaktor „Tygodnika Powszechnego”, Michał Koźmiński. Prowadzący opowiadał o zwiększających się możliwościach oddziaływania na rzeczywistość społeczną, (...).

 

 


Autorem powieści „Bezdomni” jest Wojciech S. Wocław – absolwent Staszica z 2006 roku. Jej bohaterem jest człowiek, który wypadł poza nawias społecznych hierarchii. Pan Szczepan, włóczący się po krakowskich Plantach bezdomny, stara się przekonać urzędy, że ma prawo do zasiłku a równocześnie świadomy jest chyba, ze te zabiegi na nic się nie zdadzą. Monolog pana Szczepana wzięty zostaje w ramę spotkań z narratorem, Wojtkiem, któremu spotkania z panem Szczepanem zlecił pracodawca (być może szef jakiejś organizacji charytatywnej czy społecznej).

 

         

  Głośno!/Loud!

         

W dniach 7 – 25 września uczniowie klas 2c,2e i 3a uczestniczyli w warsztatach dotyczących wideo-artu prowadzonych przez p.Sylwię Koj i p.Kazimierza Sporonia na wystawie „Głośno!/Loud!” w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach. Wystawa „Głośno!/Loud!” stanowiła przegląd sztuki wideo od lat 60. XX wieku do dzisiaj. Wszystkie prezentowane na niej filmy łączą muzyczne i dźwiękowe poszukiwania ich twórców. Twórcy sztuki wideo zagłębiali się w fenomen muzyki i dźwięku lub sięgali po muzykę jako narzędzie ekspresji. W prezentowanych w BWA 21 filmach muzyka była przejawem buntu, narzędziem globalnego oddziaływania, rozliczenia z przeszłością albo obszarem artystycznych poszukiwań. Zainteresowanie tematem zbiegało się z przemianami technologicznymi i rozwojem techniki rejestracji (od upowszechnienia się kamer wideo, poprzez wprowadzenie transmisji

 

satelitarnych aż do rewolucji internetowej, która maksymalnie upowszechniła działania wideo-artu). W trakcie warsztatów skupiliśmy się na analizie i interpretacji prac Artura Żmijewskiego („Lekcja śpiewu”), Ai Weiwei’a („Gangnam Style”), Chrisa Cunninghama („Al. Is Full of Love” do utworu Björk), Kalup Linzy („SweetBerry Sonnet”) i Meredith Monk („Ellis Island”). Warsztaty umożliwiły rozpoznanie potencjału sztuki wideo, która eksploatuje różnorodne sfery refleksji – od rozważań nad istotą pamięci (M.Monk), płci (K.Linzy), polityki i kultury masowej (Ai Weiwei), wolności i technologii (Cunningham), po refleksje nad istotą języka, wykluczenia i wspólnoty (Żmijewski). W ramach zajęć uczniowie klasy 2c podjęli próby samodzielnej interpretacji wybranego obiektu – ich efekty prezentujemy poniżej.

 

 

 
         

   WSRÓD WSPOMNIEŃ

 

   WŚRÓD ROBOTÓW

 

   MUZYKA I WARTOŚCI


Shigeko Kubota „My father”

„(...) dysponując materiałem filmowym z ostatniego wspólnego Sylwestra, pragnie wyrazić żal i smutek po śmierci ojca. (...) kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, szukając pocieszenia. Otrzymuje radę, by nagrać swój płacz. (...) wiele razy ogląda nagranie, z czułością dotyka ekranu i wyciąga ku niemu ręce tak jakby chciała być bliżej ojca lub pragnęła przywrócić go (...) rzeczywistości. Przypomina to postawę małych dzieci (...). Nagranie to staje się swego rodzaju pamiętnikiem, albumem, który poprzez dźwięk i obraz pomaga odczuć obecność bliskiej osoby.

 

 


Merce Cunningham „Crwdspcr”

„Choreografii stworzonej przez artystę towarzyszy komputerowa muzyka bez określonej linii melodycznej, co wywołuje wrażenie chaosu, nieudanej improwizacji (...). Tancerze znajdujący się na scenie są jednak przystosowani do jej warunków. Ich ciała poddają się tej dziwnej muzyce i wykonują zgodnie z nią kolejne ruchy. (...) oryginalność układu (...) polega na tym, że sprawia on wrażenie, jakby każdy krok, każdy ruch był przypadkowy (...), ale jednocześnie bardzo schematyczny, wcześniej wyćwiczony.

 

 


W środę 25 września 18 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konferencji interdyscyplinarnej „Muzyka i Wartości” w MDK Batory w Chorzowie. Była to już dziesiąta coroczna konferencja w cyklu Medium Mundi, druga, w której uczestniczyli uczniowie Staszica. Konferencję rozpoczął „esej na głos i kontrabas” prof. Tadeusza Sławka (głos) i Bogdana Mizerskiego (kontrabas) pt. Eine Kleine Nichtsmusic. Składał się z kilku części: Apollo i Marsjasz, Auschwitz i Czarodziejski flet, Wilcze wycia - ptasie śpiewy oraz Muzyka żałobna.

 

 

         

Strona 1 z 2