Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2018/2019


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach utworzonych zostanie 6 klas. We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  DWIE KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE

         

W dwóch klasach biologiczno-chemicznych na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy biologii i chemii. Celem tych klas jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia), uniwersyteckich (biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria) i na akademiach wychowania fizycznego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, anglistycznej, ekologicznej, wiedzy o żywieniu i promocji zdrowego stylu życia oraz w licznych konkursach (m.in. „Randka z chemią”, ogólnopolskim konkursie neurobiologicznym, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym, drużynowym konkursie PCK, Ogólnopolskim Konkursie „W świecie roślin i zwierząt”, konkursie Centrum UNEP/GRID „Chrońmy razem bioróżnorodność”). Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Brali udział w warsztatach biologiczno-ekologicznych w Kątach Rybackich, w trakcie których pod opieką wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego prowadzili badania dendrologiczne, poznawali strukturę bursztynu, dokonywali obserwacji ornitologicznych, przeprowadzali badania kosmetologiczne.

 

Uczestniczyli w licznych warsztatach i zajęciach m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim, w Banku Tkanek w Katowicach, Centrum Onkologii w Gliwicach, w wirtualnej sali operacyjnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, w warsztatach z zakresu psychokryminalistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w cyklicznych warsztatach chemicznych metodami laboratoryjnymi w Pałacu Młodzieży, w zajęciach w muzeach przyrodniczych i paleontologicznych, lecznicy weterynaryjnej, laboratoriach, palmiarni, Muzeum Anatomii Człowieka przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Farmacji w Krakowie, spotkaniach w Banku Tkanek. Realizowali cykliczne projekty m.in. w ramach „Tygodnia oka” i Kwartału Reportażu (m.in. „Serce pasowało” na temat transplantologii i „Cesarz wszech chorób” na temat zagadnień onkologicznych, „Filmowe psycho-tropy” na temat psychologizmu w filmie współczesnym), „Zbuduj M-2 dla zapylaczy”. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności jako wolontariusze koła „Caritas” oraz jako wolontariusze tarnogórskiego hospicjum i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestniczyli w licznych akcjach społecznych, charytatywnych i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Kolektyw Otwartych. W klasach biologiczno-chemicznych odnajdą swoje miejsce uczniowie, którzy spróbują pogodzić ambicje z wrażliwością. Będą mogli nie tylko zdobyć trwałą wiedzę, ale otrzymają również szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi.

 

 

 

  Oni też wybrali Staszica

         

Mariusz Opara
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Lekarski

 

 
 Katarzyna Kowalczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierunek: Dietetyka
 
Marcin Olek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

 

 

 

 

 


Ewelina Smoła
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 
Wacław Jan Kroczek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
 
Martyna Opara
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Lekarski
         


Monika Mihułka
Uniwersytet Śląski,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek: Psychologia

 
Szymon Korzekwa
Uniwersytet Opolski,
Fizyka,
specjalności: Fizyka medyczna i Fizyka doświadczalna
Czech Technical University,
Prague,
4th International School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine Department of Neutron Activation Analysis, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Federacja Rosyjska, program Bogolubov-Infeld, specjalność: Fizyka jądrowa / fizyka neutronów
 
Ewa Monkos
Śląski Uniwersytet Medyczny       


Sandra Machoń
The University of Roehampton
Kierunek : Psychology and Anthropology

 
Katarzyna Widera
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemii
 
Marlena Biel
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Lekarski  

 

       


Magdalena Krupka
Comenius University In Bratislava,
Jessenius Faculty of Medicine in Martin,
General Medicine (teaching in English language)

 
Piotr Dyner
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
 
Beata Mazgaj
Politechnika Śląska
Inżynieria chemiczna i procesowa

 

  STASZIC SZKOŁĄ DIALOGU

         

   

„Ten rodzaj szkoły, którą wspólnie ze swoimi nauczycielami stanowicie, jest niezwykłą wartością polskiej demokracji. Cieszę się, ze mogę gościć was dzisiaj w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” – powiedział Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego do uczestników tegorocznej Gali Szkoły Dialogu, na którą zostali zaproszeni również absolwenci, uczniowie i nauczyciele Staszica. W 2011 roku grupa uczniów naszego liceum zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Forum Dialogu Między Narodami na projekt edukacyjny upamiętniający społeczność żydowską zamieszkującą miasto przed drugą wojną światową. Inspirowane projektem działania prowadzone są w Staszicu do dziś, głównie w postaci spacerów „Wielokulturowe Tarnowskie Góry” oraz warsztatów w ramach zajęć Koła Dialogu Międzykulturowego.

 

Dzięki zaangażowaniu kolejnych roczników uczniów w przywracanie pamięci o polskich Żydach, liceum Staszica po raz drugi otrzymało tytuł Szkoły Dialogu. „Jestem wzruszony, że mogę dziś patrzeć na tylu młodych ludzi, którzy byli, są i pewnie będą zaangażowani w ocalanie pamięci w małych miasteczkach, gdzie nie ma już społeczności żydowskiej. Gdzie często pamięć o współobywatelach została zapomniana. Dzięki wam ta pamięć odżywa na nowo”- mówił Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Okazji do wzruszeń podczas gali było wiele. Mogliśmy zobaczyć efekty pracy uczestników programu, dzięki którym mieszkańcy ich miejscowości po raz pierwszy od bardzo wielu lat szczerze, choć z trudem mówią o swoich żydowskich sąsiadach i otwarcie ich opłakują.

 

Uroczystość, podczas której zaangażowanym w międzykulturowy i międzyreligijny dialog uczniom i nauczycielom dziękowali między innymi Henryk Wujec i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz utwierdziła zebranych w przekonaniu, że to, co robią jest częścią procesu budowania społeczeństwa opartego na otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, budowania świata, w którym chcieliby żyć.

 

         

  ŚCIEŻKA WIELU KULTUR

 

  UNIWERSYTET NAGRADZA

 

  MOIM ZDANIEM


Dzięki multimedialnej lekcji na żywo, transmitowanej z Muzeum Historii Żydów Polskich, uczennice i uczniowie Staszica mieli okazję zapoznać się w wielkim, ale funkcjonalnym skrócie z tysiącletnią historią polskich Żydów. Uczestnicy lekcji „przeszli” wraz z prowadzącymi wirtualne zajęcia Marią Seweryn i Maciejem Orłosiem ulicami wieloreligijnego Zamościa, uliczkami typowego sztetla oraz kładką łączącą Małe i Duże warszawskie Getto. Spacer chwilami był pełen koloru i „egzotyki”, chwilami nasycony grozą wojny, ale w całości inspirował do zadawania kolejnych pytań o żydowską kulturę, teraźniejszość i przeszłość.

 

 


Uczniowie Staszica z sukcesem wzięli udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński konkursie na eseje z zakresu problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych i studiów kulturoznawczych. W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych uczestnicy pisali prace na tematy: „Polityka wielokulturowości w Europie i na świecie- dobre praktyki i nietrafione rozwiązania”, „Wyzwania i problemy współczesnej demokracji”, „Ruch oburzonych i obywatelska partycypacja młodych w funkcjonowaniu państw i społeczeństw”, „Polska w UE - bilans członkostwa i współczesne wyzwania dla UE”.

 


Przechodząc do wniosków nagrodzonego eseju rozważającego wyzwania współczesnej demokracji Anna Szczepanek pisze: „Temu, że nasz obecny system demokracji parlamentarnej znajduje się w stanie kryzysu tylko niewielu może zaprzeczyć. W każdym kraju demokratycznym obywatele odczuwają niezadowolenie i głębokie podziały. Politycy skarżą się, że wyborcy zachowują się jak niegrzeczne dzieci, obywatele zaś narzekają, że politycy są głusi na ich potrzeby. Wyborcy zaś są kapryśni i notorycznie przeskakują ze swoim poparciem z partii na partię. Nie dość tego, coraz częściej głosują na ugrupowania radykalne i populistyczne.


         

  WYNIKI MATUR OPRACOWANE...

         

Wyniki matur absolwentów Staszica z 2014 roku zostały poddane analizie na lekcjach statystyki przez uczniów klasy 3d w ramach projektu realizowanego na lekcjach matematyki oraz informatyki w biznesie. Ze szczegółową analizą wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym można zapoznać się na naszej stronie. /tutaj/ W ubiegłym roku do matury w Staszicu przystąpiło 209 uczniów. 208 uczniów przystępujących do matury zdało egzamin. Oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego absolwenci przystąpili do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (43 osoby), matematyki (103 osoby) i języków obcych (104 osoby) oraz do egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z biologii (42 osoby), chemii (34 osoby), fizyki (11 osób), historii (16 osób), geografii (47 osób), wiedzy o społeczeństwie (19 osób), historii sztuki (1 osoba). Sukces ubiegłorocznych maturzystów mierzyć trzeba w wielu wymiarach – wynikami procentowymi i staninowymi, porównaniem tych wyników z wynikami innych uczniów w liceach w kraju, województwie i powiecie, wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wynikami rekrutacji na studia.

 

W ramach realizowanego projektu uczniowie nie tylko analizowali sukces swoich starszych kolegów, ale również uświadomili sobie możliwości i ograniczenia analizy statystycznej. Zastanawiali się nad tym, jak profesjonalnie interpretować wyniki analizy statystycznej oraz nad tym, które sposoby wykorzystywania analiz statystycznych w marketingu i promocji można uznać za etyczne, a które budzą wątpliwości. Przykładowo rozważali problem, w jaki sposób należy obliczać i przedstawiać porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów szkoły z wynikami innych uczniów. W działaniach promocyjnych różnych szkół pojawiają się trzy metody. Spróbujmy zastosować je w przypadku wyników uczniów naszego liceum z matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik uczniów naszego liceum wyniósł 73,6 %. Średni wynik w liceach województwa śląskiego – 53,2 %. Można więc słusznie twierdzić, że wynik naszych uczniów był o 20,4 punktów procentowych wyższy od wyniku w województwie lub też przeliczając go na procenty uznać, że był on wyższy o 38,3 % (53,2 % + p×53,2 % = 73,6 %). Obie te metody przedstawiania wyników uznaliśmy za etyczne – choć wyraźnie widać, że poprzez zastosowanie drugiej z nich wzmacnia się wrażenie wywierane przez dane statystyczne.

        

 Jako nieetyczne uczniowie uznali podejmowane czasem próby łączenia wyników z egzaminów pisemnych i ustnych (zdawanych i ocenianych wewnątrz szkoły) i porównywanie uśrednionych w ten sposób wyników uczniów danej szkoły z wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów innych szkół.

 

         

   WYNIKI EWD

 

   RANKINGI

 

   STANINY


Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2012-2014. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD.

  

 


W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

 


W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka?

 

         

  BIOLOGIA - SUKCESY OLIMPIJCZYKÓW

         

W roku szkolnym 2012/2013 dwoje uczniów Staszica – Katarzyna Pluta i Maciej Gaździk – zostało finalistami eliminacji centralnych XLII Olimpiady Biologicznej. Do olimpiady przystąpiło 2529 uczniów, spośród których 110 dostało się do eliminacji centralnych. Aby wziąć udział w zawodach, należy samodzielnie wykonać pracę badawczą i wykazać się wysokim poziomem wiedzy biologicznej. Szczególny sukces odniósł Maciej Gaździk, gdyż jego praca badawcza („Grzyby nadrzewne w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Park w Reptach i Dolina Rzeki Dramy”) została wysoko oceniona i wyróżniona publikacją w czasopiśmie „Biologia w szkole” (w tegorocznym numerze 5). Celem tej pracy było określenie struktury ilościowo-jakościowej grzybów nadrzewnych i na tej podstawie ocena stanu zdrowotnego drzewostanu. Park w Reptach został już w wielu aspektach opisany, jednak do tej pory nie podjęto w nim badań mykologicznych. W pracy Maciej Gaździk zinwentaryzował 44 gatunki grzybów, w tym dwa gatunki objęte ochroną ścisła – soplówkę bukową i wachlarzowca olbrzymiego oraz 9 gatunków umieszczonych na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski.

 

Największą ilość stanowisk zajmował hubiak pospolity (Fomes fomentarius L.). Grzyby nadrzewne należą do klasy Basidiomycetes; potoczne zwane są hubami. Rosną i rozwijają się na drewnie. Czerpią z niego składniki pokarmowe i wytwarzają na nim owocniki. W wyniku ich obecności dochodzi do rozkładu związków budujących drewno, a w konsekwencji do jego zgnilizny i rozpadu. Większość z nich to saprofity rozkładające martwe drewno, ale znaczą grupę stanowią też pasożyty atakujące zdrowe lub nieco osłabione drzewa. Grzyby nadrzewne są w pełni zależne od występowania swoich żywicieli. Kiedy substraty, które potencjalnie mogą stać się ich siedliskami, zostaną usunięte (np. w wyniku prac konserwacyjnych), grzyby te są narażone na wyginięcie. Dlatego tak cenne są drzewostany, które zachowują naturalny charakter, tworząc w ten sposób środowisko życia dla wielu gatunków grzybów. Pełen tekst pracy Macieja Gaździka w załączniku.

Grzyby nadrzewne w Zespole parkowo-krajobrazowym Park w Reptach i Dolina Rzeki Dramy

 

 

         

   NA WYDZIALE FIZYKI

 

   NA ŚUM

 

   WŚRÓD GWIAZD


14 października spotkaniem poświęconym fizyce niskich temperatur klasa 2f (matematyczno-fizyczna) rozpoczęła udział w serii wykładów z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajęcia odbyły się w auli prof. Pawlikowskiego na Wydziale Fizyki UŚ. Głównymi bohaterami wykładu byli ciekły azot i suchy lód. Pokazano właściwości tego pierwszego, nazywanego również „wściekłym azotem” – temperaturę, która wynosi 195,8⁰ C (czyli 77K–„dwie kosy”), to, że wrze on w temperaturze pokojowej ...

  

 


24 października uczniowie klasy 2a (biologiczno-chemicznej) mieli okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wizytę rozpoczął wykład dr hab. Katarzyny Pawłowskiej-Góral „Dodatki do żywności - fakty i mity”. Każda z katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyła specyfikacje kierunków tam nauczanych. Katedra Biochemii przygotowała wiele doświadczeń, które okazały się bardzo życiowe.

 

 

 


Uczniowie klasy 3c informują: „W październiku odbyła się przedmiotowa wycieczka do Planetarium Śląskiego mieszczącego się w parku chorzowskim. W trakcie zajęć podziwialiśmy jesienne niebo nad Śląskiem, odbywaliśmy >>spacer<< po powierzchni Marsa, obejrzeliśmy wędrówkę gwiazd po niebie, wschód i zachód słońca. Przeżyliśmy podróż do krańców wszechświat. Mieliśmy okazję zobaczyć układ gwiazdozbiorów, które połączone liniami przedstawiały prawdziwie piękne obrazy.

 

         

  HULA-HOP CZYLI PROMUJĄC ZDROWIE

         

W szkole odbył się szkolny etap olimpiady promocji zdrowego stylu życia PCK. Test rozwiązywało kilkanaście osób z klas pierwszych i drugich. Do dalszego etapu przeszły 2 uczennice z klasy 1f – Karolina Leopold i Katarzyna Pyrek . W etapie regionalnym miały za zadanie zorganizowanie jakiejś formy aktywności fizycznej dla swoich koleżanek i kolegów . Kasia, po konsultacjach z panią profesor Haliną Skorek , zaprosiła wszystkich chętnych do…. tańca. W sali gimnastycznej na dużej przerwie zrobiło się gwarno i tłoczno . W podskokach tańca belgijskiego na parkiecie wirowało około 60 osób. Po krótkiej chwili wytchnienia – zmiana muzyki i ... taniec country.

 

Równie energiczny i dynamiczny. Uczestnicy dopytywali się, kiedy znów będą tańce. Profesor Halina Skorek zastanawia się, czy nie wprowadzić w nowym roku tańca na dużej przerwie na stałe, np. we wtorki . Karolina postanowiła przypomnieć o prostej zabawce hula-hop i zorganizowała turniej kręcenia hula-hop. W kategorii chłopaków niepokonany był Denis, wśród dziewczyn poziom był wyrównany. Chętnych do wspólnej zabawy było znacznie mniej niż w przypadku tańców, ale widownia była pełna. Dziewczyny po rozruszaniu Nas ruszyły na zawody regionalne. Tam Kasia zajęła 3 miejsce i zakwalifikowała się do następnego etapu. Karolina zajęła miejsce czwarte. Gratulujemy.

  Film  

 

         

  DAR KRWI

 

  HYDROSTATYCZNIE...

 

  LUDZIE STASZICA


Po raz kolejny w tym roku zawitała do naszej szkoły ekipa wyjazdowa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętnych do oddania krwi najwięcej było w klasach 3c, 3d i 3f. W sumie z wszystkich klas trzecich zgłosiło się około 35 osób. Pobrano krew od 8 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dar krwi.

 


 


„Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, czego oznaką jest puste biurko?”- Słowa Alberta Einsteina mówią o tym, że umysł ludzki jest niczym szuflada, do której możemy włożyć tyle wiedzy, ile tylko my sami chcemy. „Biurko” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach było 9 grudnia 2014 roku wypełnione aż po brzegi wszelkiego rodzaju narzędziami i przyrządami do przeprowadzania doświadczeń fizycznych.

 


Doktor Maciej Paruzel (absolwent Staszica) jest specjalistą chirurgii ogólnej i hirudoterapii. Od 1996 roku pracuje w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy. Jest współautor pierwszej w Polsce transplantacji kończyny oraz autorem pierwszej w Europie replantacji palców u pięciolatka.


         

  KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI

         

Tradycją Staszica stały się grudniowe koncerty kolęd i pastorałek przygotowywane przez uczniów i nauczycieli liceum. W tym roku 5 grudnia ponownie zaprosiliśmy na uroczysty mikołajkowy koncert rodziców, którzy bardzo licznie zgromadzili się w szkolnej auli, by wysłuchać pięknych kolęd, często w nowych aranżacjach i interpretacjach. Tego wieczoru mogliśmy usłyszeć takie utwory jak : „Jest przecież dzieckiem Bóg”, „Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje”, „Całą noc padał śnieg”, „Północ już była”, „Z narodzenia Pana”, „Kolęda dla nieobecnych”, „Bracia patrzcie jeno”, „Do szopy, do szopy”, „Oj maluśki , maluśki” czy „Kolęda płynie z wysokości”. Liryczny nastrój spotkania udzielił się wszystkim, bo młodzi wykonawcy z wielkim wyczuciem stylu i konwencji wykonywali swoje utwory.

 

Wiele radości i wzruszeń pojawiło się zwłaszcza podczas wspólnego śpiewania uczniów i ich rodziców. Tegoroczny koncert przygotowali uczniowie – soliści i chóry klas pierwszych: medialno-prawnej i biologiczno-chemicznej, którym towarzyszyli muzycy z klasy przyrodniczej i soliści klas starszych. Uczniowie Staszica potrafią jednak nie tylko pięknie śpiewać, ale i tańczyć, dlatego na zakończenie koncertu wybraliśmy przepiękny utwór „Winter Wonder”, który muzycznie opracował uczeń klasy pierwszej i wykonał wraz z muzykami oraz chórem. Piosence towarzyszył przygotowany przez uczniów klas pierwszych układ taneczny. W noworoczny nastrój wprowadził wszystkich pokaz tańca uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach tanecznych. Radość i poczucie spełnienia towarzyszące uczniom

  Film  

po koncercie zdecydowało, że powtórnie zaprezentowany został 19 grudnia dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły.

         

  ZAŚPIEWAJ MI ...

 

  POCZYTAJ MI ...

 

  ODWIEDŹ MNIE ...


Świąteczny czas skłania nas do dzielenia się z innymi tym, co mamy i czym podzielić się możemy. Dlatego uczniowie klasy 1b - akademickiej - postanowili podzielić się śpiewem i życzliwością z pensjonariuszkami Domu Opieki Społecznej w Tarnowskich Górach. 16 grudnia zabraliśmy kosze ciasteczek przygotowanych na tę okoliczność przez uczennice klasy 1b i powędrowaliśmy na ulicę Gliwicką, gdzie już oczekiwały nas panie ciekawe programu, który dla nich przygotowaliśmy.

 

 


Akcja „Poczytaj mi przyjacielu”, w którą zaangażowały się uczennice klasy 2e (Dominika Kalinowska, Ewa Kozieł i Beata Wyszyńska) polega na czytaniu przedszkolakom opowiadań i ma na celu rozwinięcie wyobraźni dzieci, zdolności skupienia uwagi na poznawanym tekście i umiejętności zapamiętywania szczegółów. To umiejętności ważne zwłaszcza w dobie elektronicznych gadżetów, kiedy dzieci coraz rzadziej mają kontakt z tekstami pisanymi.


 


20 grudnia odwiedziłyśmy Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Podczas spotkania młodzi pacjenci przyjęli nas gorąco chętnie pozując do zdjęć. Prezenty sprawiły im wiele radości, dlatego serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wsparli akcję „Trochę szczęścia dla dzieci z onkologii". Dzięki Wam i Waszym Rodzicom udało nam się kupić dużo prezentów dla małych pacjentów. Dziękujemy!


 

         

  ROŚLINY W SŁUŻBIE LUDZKOŚCI - PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY

         

Od wieków wykorzystujemy je zarówno w medycynie, jak i w technologii, budownictwie czy szeroko pojmowanej konsumpcji. Sprzyjają rozwojowi uczuć, stanowią tło i scenerię wydarzeń w utworach literackich. Naturalnie - rośliny! Ich wierną służbę w życiu człowieka staraliśmy się zauważyć i docenić podczas pracy nad klasowym projektem interdyscyplinarnym. Analizowaliśmy roślinne afrodyzjaki, „zielone motywy” w literaturze, rolę roślin w kuchni, modyfikacje organizmów roślinnych. Przez wiele dni pod opieką profesor Ireny Soboty-Piontek i profesor Justyny Buli zbieraliśmy informacje i materiały na temat roślin użytkowych. Część humanistyczną skonsultowaliśmy z profesor Aleksandrą Paszek. 16 stycznia w szkolnej auli mieliśmy przyjemność podzielić się efektami naszego przedsięwzięcia z pozostałymi miłośnikami przyrody, uczniami klas biologiczno-chemicznych, 1a i 3a.

 

Prezentacja najciekawszych gatunków zwieńczona została projekcją krótkiego filmu dotyczącego modyfikacji genetycznych roślin oraz degustacją egzotycznych herbat. Finałowym etapem projektu był wyjazd do gliwickiej palmiarni, będącej najstarszym obiektem tego typu w Polsce. Każdy z nas mógł poczuć się jak botanik na łonie dzikiej natury, przedzierając się poprzez rozległe pawilony tematyczne, począwszy od pawilonu roślin użytkowych, w którym czuliśmy się jak ryby w wodzie, przez pawilon tropikalny , historyczny, kończąc na pawilonie sukulentów, czyli roślin przystosowanych do życia w warunkach suchych. Szczególną atrakcją okazał się być nowo otwarty pawilon akwarystyczny, odkrywający przed nami sekrety podwodnego życia ryb polskich rzek , Amazonki, rzek Azji południowo-wschodniej, a także jeziora Tanganika. Stanęliśmy oko w oko z piranią , chwilę potem podziwiając

     

różnorodność kształtów i ubarwienia ryb akwariowych. Celem naszego projektu było rozwijanie umiejętności nauki poprzez aktywności inne niż „randka z podręcznikiem”. Doskonaliliśmy także pracę zespołową oraz przekonaliśmy się, iż ciekawość to pierwszy stopień do... ciekawej przygody.

 

         

   DĄB WYBICKIEGO

 

   DYREKTOR - BOTANIK

 

   SUKCES MARTY STASZIK


1 lutego rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku. Polskim kandydatem tego prestiżowego plebiscytu jest Dąb Wybickiego z Będomina, rywalizujący z dębami z Czech, Słowacji, Szkocji, Francji, Włoch i Walii, a także wiązem z Bułgarii, dziką gruszą z Węgier oraz topolą z Irlandii. Dąb Wybickiego rośnie obok Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

 

 


Paul Wossidlo, pierwszy dyrektor szkoły, oprócz pracy pedagogicznej prowadził intensywną działalność naukową jako przyrodnik i florysta. Swoją pracę doktorską napisał na temat anatomii i fizjologii palm. Był autorem 7 podręczników biologii dla szkół średnich, których część miała po kilkanaście wydań. Z nich to pochodzą grafiki ilustrujące niniejszy artykuł.

 


W finale XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, do którego zakwalifikowało się 16 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Śląski oddział PCK reprezentowała Marta Staszik, którą przygotowywała pani mgr Krystyna Duch. Pierwszego dnia uczestnicy zmagali się z testem składającym się ze 100 pytań dotyczących zasad zdrowego odżywiania [...]

 

         

  MAMY HAKA NA RAKA PO RAZ SIÓDMY

         

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” wystartował po raz siódmy. Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Koncepcja programu „Mam Haka na Raka” oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z nią młodzież prowadzi działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej i zachęca do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworu. „Mam Haka na Raka” w naturalny sposób wykorzystuje potencjał młodzieży - ich energię, niekonwencjonalny sposób myślenia oraz siłę perswazji - do promocji oraz ochrony zdrowia. Program trwa od 2007 roku, a każda edycja programu poświęcona jest innemu nowotworowi. Na przestrzeni sześciu lat zostały poruszone problemy raka piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc, jelita grubego oraz nowotworu skóry - czerniaka. Tegoroczna edycja programu została poświęcona nowotworom układu chłonnego - chłoniakom. Na chłoniaka zapada coraz

 

więcej młodych ludzi. W tym roku w naszej szkole (i poza nią) działają 2 zespoły: zespół ,,Soczewica‘’ (który tworzą uczennice z klasy 1a – Daria Kamińska, Julia Jaruszowiec, Karolina Ferdyn, Agata Karasiewicz i Karolina Urbańczyk) oraz zespół ,,Ekstra” z klas 1e i 1a (Kaja Marondel, Jagoda Jarosz, Kinga Kaminiorz, Dominika Kalinowska i Patrycja Pawelec). Działania zespołów objął swoim patronatem Burmistrz Tarnowskich Gór - pan Arkadiusz Czech. Każdy zespół zaprojektował własne ulotki i plakaty, które informują o objawach i profilaktyce chłoniaka. Dziewczyny rozdawały ulotki między innymi w Tesco i na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Plakaty zostały umieszczone w trzydziestu autobusach. W autobusach nowocześnie wyposażonych (10 różnych linii np. 820, 19, 64, 129) są także wyświetlane krótkie spoty o objawach i profilaktyce chłoniaka opracowane przez dziewczyny. Zespoły prowadzą lekcje na temat chłoniaka w pierwszych klasach naszego liceum i innych szkołach tarnogórskich, zwracając szczególną uwagę na objawy tej choroby – wysoką gorączkę,

    

nocne poty, spadek wagi ciała. W całej Polsce do udziału w programie zgłosiło się 636 zespołów (najwięcej z województwa śląskiego). Osiemdziesiąt najbardziej aktywnych i twórczych spośród nich przejdzie do finału. W finale programu zaprojektują kampanię społeczną, która będzie emitowana w mediach na terenie całego kraju. Takie aktywności stwarzają szansę na zmianę statystyk dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. 

 

         

  ZAPRASZAMY DO GRY

 

  SUKCES MICHAŁA DECA

 

  PRACA I MOC


Mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic serdecznie zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Szukamy haka na chłoniaka”. Zabawę i rywalizację chcemy połączyć z szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 22 lutego 2014 r. w godz. 9.30-12.30 na obszarze obejmującym ścisłe centrum Tarnowskich Gór (Rynek, ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Piłsudskiego).

 

 


25 stycznia odbył y się w Katowicach zawody okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej. W całym kraju test pisało 616 uczniów, w województwie śląskim – 64. Michał Dec – uczeń klasy 3a (o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym) został laureatem eliminacji okręgowych (zajmując 5 miejsce w województwie) i został przez komitet okręgowy zgłoszony do zawodów centralnych olimpiady. Michał Dec jest już finalistą etapu centralnego Olimpiady Geograficznej (został nim jako uczeń pierwszej klasy).

 


Kolejne spotkanie z serii wykładów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 17 grudnia 2013 roku. Tym razem tematem była praca i moc. Uczniowie klasy 2f mieli okazję do udziału w licznych, ekscytujących doświadczeniach. W eksperymencie z piłką lekarską niesioną poziomo i lekką piłką wnoszoną po schodach przekonaliśmy się, że tragarz przenoszący przedmioty na równym terenie nie wykonuje w rzeczywistości żadnej pracy.

 

         

  Dar życia

         

W środę 18 września uczniowie klas biologiczno-chemicznych mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Markiem Bregułą i przedstawicielkami Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pan Marek Breguła – mieszkaniec Tarnowskich Gór – jako pierwszy pacjent w Polsce przeszedł przed 12 laty udaną operację przeszczepu płuc i serca. Z uczestnikami spotkania podzielił się historią swojego życia. Daną mu „drugą szansę” traktuje jako zobowiązanie, dlatego angażuje się w działalność społeczną. Jest na przykład pomysłodawcą i organizatorem corocznych imprez Tarnogórskiego Integracyjnego Pikniku Rowerowego Osób Niepełnosprawnych. Przedstawicielki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przedstawiły biologiczne, medyczne, prawne i etyczne aspekty transplantologii. Dowiedzieliśmy się, że nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i u której stwierdzono komisyjnie śmierć mózgu.

 

Ustanie krążenia krwi w mózgu powoduje nieodwracalne jego uszkodzenie i chociaż przy pomocy aparatury można przez pewien czas utrzymać czynności serca i oddychania, co stwarza pozory życia, wiadomo, że człowiek nie żyje. U takich osób komisja lekarska złożona z trzech lekarzy, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, po przeprowadzeniu serii badań stwierdza śmierć mózgu w celu odłączenia od aparatury wentylującej. Pozostaje wtedy tylko kilka godzin, aby upewnić się co do woli zmarłego dotyczącej oddania tkanek i narządów po śmierci. Jeśli zmarły pozostawił pisemny zapis dotyczący jego woli odnośnie pobrania narządów po śmierci, lekarze respektują jego decyzje. Zgodnie z ustawą pobrania komórek, tkanek i narządów można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Sprzeciw należy złożyć osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

 

Moc prawną ma również noszone przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie lub oświadczenie ustne złożone w obecności dwóch świadków. Osoba wyrażająca zgodę na oddanie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia dla ratowania życia i przywracania zdrowia ludziom chorym może także nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie woli.

 

         

   POCZĄTKI

 

   ODPOWIEDZ SAM

 

   BIOGRAFIA SERCA


Zaczęło się 2 grudnia 1967 roku w Kapsztadzie. Tego dnia profesor Christiaan Barnard przeszczepił Louisowi Waskansky , cierpiącemu na chroniczną chorobę serca, organ pobrany od dwudziestopięcioletniej ofiary wypadku samochodowego. Transplantacja trwała sześć godzin Brał w niej udział trzydziestoosobowy zespół lekarzy i pielęgniarek. Pacjent zmarł po osiemnastu dniach na zapalenie płuc. Pierwszym pacjentem, który z przeszczepionym sercem wrócił do normalnego życia był Emmanuel Vitria. Przeszczepu dokonano 28 listopada 1968 roku w Marsylii. Z nowym sercem pacjent przeżył do 1987 roku. 

 

 


W transplantologii, tak jak i w wielu innych dziedzinach współczesnych nauk medycznych, podejmowanie decyzji kluczowych, bo dotyczących ludzkiego życia lub śmierci, czesto sprowadza się do wyboru pomiędzy odmiennymi priorytetami uwikłanych w dramatyczną sytuację osób. Gdy chodzi o pobranie narządu do przeszczepu, dla śmiertelnie chorych takim priorytetem będzie życie za wszelką cenę, dla okaleczonych – jakość życia, dla rodziny potencjalnego, znajdującego się w stanie śmierci mózgu dawcy – prawo do ciała zmarłego i do nienaruszalności jego zwłok.

 

 


Barwna opowieść Stephena i Thomasa Amidonów „Genialna maszyna. Biografia serca” łączy walory sensacyjnej fabuły z erudycją pracy popularnonaukowej. Efektowne anegdoty rozgrywające się od antyku po czasy współczesne (np. historia wicehrabiego Montgomery żyjącego po upadku z konia z rozciętą klatką piersiową) wprowadzają czytelnika w opowieść o rozwoju wiedzy o ludzkim sercu i przemianie kulturowych wyobrażeń na jego temat. Czasem trudno zdecydować, która z części książki (fabularna czy popularnonaukowa) jest bardzie sensacyjna.

 

         

Strona 1 z 2