Zasady naboru do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2018/2019


W II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach utworzonych zostanie 6 klas. We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym będzie język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym (w zależności od wyboru dokonanego przez ucznia) będzie język niemiecki lub język włoski.

 

  KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

         

W klasie matematyczno-fizycznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy matematyki i fizyki. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu matematyki politechnicznej i analizy tekstów popularnonaukowych. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych (m.in. informatyka, architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, telekomunikacja, logistyka, inżynieria biotechnologiczna). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas matematyczno-fizycznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: matematycznej, informatycznej, anglistycznej i przedsiębiorczości. Z sukcesami uczestniczą w wielu konkursach matematycznych i fizycznych, m.in. w konkursie Kangur Matematyczny, Śląskim Konkursie Matematycznym, Konkursie Fizycznym Lwiątko, ogólnopolskim konkursie „Z energetyką w przyszłość”. Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Uczestniczyli w cyklicznych zajęciach organizowanych dla nich przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, warsztatach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Cyklicznie biorą udział w wyjazdach do ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie (oraz warsztatach „International masterclasses – hands on particle physics” w ramach projektu CERN) i elektrowni jądrowej w Dukovanach. Spotykają się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Planetarium Śląskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, firm i korporacji internetowych.

 

Uczestniczyli w spotkaniach z programistami i grafikami komputerowymi - absolwentami naszego liceum, m.in. Marcinem Brodziakiem (informatykiem szwajcarskiego oddziału Google), Arturem Ganszyńcem (twórcą scenariusza „Wiedźmina”). Temat fizyki neutrin przedstawiła im dr Małgorzata Harańczyk z PAN (również absolwentka naszego liceum). Mieli okazję uczestniczyć w zajęciach o kryptografii oraz zajęciach poświęconych konstruowaniu robotów (prowadzonych przez absolwentów Staszica, członków kół naukowych Politechniki Śląskiej), projektach interdyscyplinarnych w ramach Kwartału Reportażu (m.in. „Propaganda i historia w zadaniach matematycznych”). Licznie uczestniczyli w kolejnych edycjach Nocnych Maratonów Matematycznych. Sami podejmują się popularyzacji najnowszych osiągnięć naukowych, np. zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Realizowali program edukacji ekonomicznej „Moje finanse” oraz programy Centrum Edukacji Obywatelskiej (m.in. „Szkoła tolerancji. Liderzy i liderki tolerancji”). Klasa matematyczno-fizyczna powstała dla uczniów i uczennic myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta w szkole średniej będzie decydować o szansach ich kariery zawodowej. Klasa ta pozwoli spotkać ludzi, z którymi odnajdzie uczeń wspólne zainteresowania i język.

 

 

  

 

 

  Oni też wybrali Staszica

         


Paweł Łęczycki
Politechnika Śląska,
Wydział Matematyczno - Fizyczny
Kierunek: Matematyka
brązowy medalista w drużynowych akademickich Mistrzostwach Polski w szachach wśród uczelni technicznych

 


Aleksandra Grabarczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Odlewnictwa
Kierunek: Metalurgia na specjalność Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

 


Kamil Mrowiec
Aberystwyth University
Kierunek: Artificial Intelligence and Robotics

 

 

 

 

 


Anna Mika
Akademia Górniczo-Hutnicza
Hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska. (specjalność Inżynierii Środowiska)

   
Szymon Korzekwa
Uniwersytet Opolski,
Fizyka,
specjalności: Fizyka medyczna i Fizyka doświadczalna
Czech Technical University, Prague,
4th International School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine Department of Neutron Activation Analysis, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Federacja Rosyjska, program Bogolubov-Infeld, specjalność: Fizyka jądrowa / fizyka neutronów
 
Pascal Głowicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierunek : Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Specjalizacje : Ekonometria i Ekonomia matematyczna

 

       


Lotariusz Mainka
Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 
Kamil Kubat
Politechnika Śląska Kierunek: Budownictwo
 
Joachim Pawliński
Politechnika Śląska  
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 

       


Tomasz Chełstowski
Politechnika Śląska
Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalizacją: Mechanika komputerowa

 
Beata Mazgaj
Politechnika Śląska
Inżynieria chemiczna i procesowa
 
Tomasz Grabarczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Kierunek: Informatyka Stosowana

 

       


Michał Czajka
Politechnika Śląska
Mechanika i Budowa Maszyn

 
Paweł Sosnica
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Kierunek: Automatyka i robotyka
 
Piotr Dyner
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji

 

  GENEWA - STASZIC W CERN

         

Uczniowie Staszica złożyli wizytę w ośrodku naukowym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Mieli okazję zobaczyć wystawę ciekawie wyjaśniającą przebieg i znaczenie prowadzonych tam eksperymentów (największym z nich jest modernizowany obecnie Wielki Zderzacz Hadronów LHC). Następnie, po spotkaniu się z przedstawicielami polskiej społeczności wśród tamtejszych naukowców i pracowników, przenieśli się do budynku detektora ATLAS, gdzie mogli na żywo zobaczyć jak wygląda praca w ośrodku, w którym zaobserwowano w 2012 roku bozon Higgsa. Krótkometrażowy film w 3D pokazał ogrom tej stacji badawczej, umieszczonej prawie 100 metrów pod powierzchnią ziemi, obejmującej miejsce zderzania się rozpędzonych do podświetlnych prędkości cząsteczek.

 

Wykład prowadzony przez kolejnego Polaka zapoznał wszystkich z historią ośrodka oraz technologiami, które mu zawdzięczamy - jak chociażby pierwowzór Internetu, który powstał tam jako system szybkiej wymiany informacji między badaczami. Później uczniowie zostali oprowadzeni po hali testowej, gdzie komponenty powstające w różnych zakątkach świata są gromadzone, łączone oraz sprawdzane. Tam też poznali techniczną stronę Wielkiego Zderzacza, to, jak wiązki protonów są otrzymywane, rozpędzane, zakrzywiane i w końcu zderzane. Wycieczka zakończyła się na miejscowej stołówce, gdzie oprócz szerokiego wyboru dań można było posmakować wyjątkowej, międzynarodowej atmosfery otaczającej to miejsce.

        

 

 

         

  PO DRODZE

 

  (S)TWÓRCZA KOBIECOŚĆ

 

  LUDZIE STASZICA


Po wielogodzinnej, ale dzięki temu wypełnionej rozmowami na najbardziej nieoczekiwane tematy podróży, rozpoczęliśmy właściwą część planowanej od dawna, szkolnej wyprawy do Austrii i Szwajcarii. Sercem Genewy jest Jezioro Lemańskie - „wielka woda”, na którą swoje emocje projektowali między innymi Mickiewicz i Słowacki. Właśnie jego nabrzeżem, wieczorną porą odbyliśmy nasz pierwszy szwajcarski spacer. Ci, dla których okazał się zbyt krótki, jeszcze tego samego dnia (nocy?), już po przyjeździe do Annency, wyruszyli uliczkami francuskiego miasteczka w kierunku rzęsiście oświetlonej, ale znikającej raz po raz strzelistej katedry...

 


Na trasie wycieczki znalazły się obiekty, których środek ciężkości wyznaczony został przez twórczy potencjał kobiet. Dzięki odwiedzinom w monachijskim BMW WELT, którego kompleks zaprojektowany został przez brytyjską architektkę irackiego pochodzenia – Zahę Hadid - mogliśmy w pełni odczuć, czym jest architektoniczny dekonstruktywizm. Hadid, zaliczana do grona „starchitektów”, dziś posiada już status ikony sztuki współczesnej. Do najsłynniejszych projektów tej urodzonej w Bagdadzie artystki należą między innymi gmach Opery Narodowej w Guangzhou w Chinach, Muzeum Transportu i komunikacji w Glasgow czy stacja metra w Rijadzie.

 


Maja Kabus uczennica klasy menedżerskiej (obecnie 2e) naszej szkoły w bieżącym i przyszłym roku szkolnym uczestniczy w programie stypendialnym Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (UWC) i uczy się w liceum w Norwegii (Red Cross Nordic). W szkole tej uczy się 200 uczniów z 94 krajów świata. Maja od czasu do czasu przyjeżdża do domu i przy okazji odwiedza szkołę dzieląc się wrażeniami z pobytu w Norwegii i opowiada o sposobie uczenia się za granicą. Jednocześnie nasi uczniowie mają możliwość poznania i porozmawiania z rówieśnikami z innych krajów.


         

  WYNIKI MATUR OPRACOWANE...

         

Wyniki matur absolwentów Staszica z 2014 roku zostały poddane analizie na lekcjach statystyki przez uczniów klasy 3d w ramach projektu realizowanego na lekcjach matematyki oraz informatyki w biznesie. Ze szczegółową analizą wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym można zapoznać się na naszej stronie. /tutaj/ W ubiegłym roku do matury w Staszicu przystąpiło 209 uczniów. 208 uczniów przystępujących do matury zdało egzamin. Oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego absolwenci przystąpili do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (43 osoby), matematyki (103 osoby) i języków obcych (104 osoby) oraz do egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z biologii (42 osoby), chemii (34 osoby), fizyki (11 osób), historii (16 osób), geografii (47 osób), wiedzy o społeczeństwie (19 osób), historii sztuki (1 osoba). Sukces ubiegłorocznych maturzystów mierzyć trzeba w wielu wymiarach – wynikami procentowymi i staninowymi, porównaniem tych wyników z wynikami innych uczniów w liceach w kraju, województwie i powiecie, wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wynikami rekrutacji na studia.

 

W ramach realizowanego projektu uczniowie nie tylko analizowali sukces swoich starszych kolegów, ale również uświadomili sobie możliwości i ograniczenia analizy statystycznej. Zastanawiali się nad tym, jak profesjonalnie interpretować wyniki analizy statystycznej oraz nad tym, które sposoby wykorzystywania analiz statystycznych w marketingu i promocji można uznać za etyczne, a które budzą wątpliwości. Przykładowo rozważali problem, w jaki sposób należy obliczać i przedstawiać porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów szkoły z wynikami innych uczniów. W działaniach promocyjnych różnych szkół pojawiają się trzy metody. Spróbujmy zastosować je w przypadku wyników uczniów naszego liceum z matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik uczniów naszego liceum wyniósł 73,6 %. Średni wynik w liceach województwa śląskiego – 53,2 %. Można więc słusznie twierdzić, że wynik naszych uczniów był o 20,4 punktów procentowych wyższy od wyniku w województwie lub też przeliczając go na procenty uznać, że był on wyższy o 38,3 % (53,2 % + p×53,2 % = 73,6 %). Obie te metody przedstawiania wyników uznaliśmy za etyczne – choć wyraźnie widać, że poprzez zastosowanie drugiej z nich wzmacnia się wrażenie wywierane przez dane statystyczne.

        

 Jako nieetyczne uczniowie uznali podejmowane czasem próby łączenia wyników z egzaminów pisemnych i ustnych (zdawanych i ocenianych wewnątrz szkoły) i porównywanie uśrednionych w ten sposób wyników uczniów danej szkoły z wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów innych szkół.

 

         

   WYNIKI EWD

 

   RANKINGI

 

   STANINY


Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2012-2014. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWD.

  

 


W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

 


W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 65 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 65%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka?

 

         

  PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE - TANGRAMY

         

W ramach realizacji projektu interdyscypli- narnego uczniowie klasy 2d układali wykonane przez siebie tangramy we wzory z czasów pierwszej wojny światowej oraz wymyślili szereg własnych. Tangram chiński to kwadrat, który składa się z siedmiu części. Celem tej gry jest ułożenie większej figury według przygotowanego wzorca. W trakcie zabawy należy przestrzegać kilku reguł: trzeba wykorzystać wszystkie części, elementy muszą leżeć obok siebie (nie mogąc na siebie zachodzić), części łamigłówki można odwracać na drugą stronę. Łamigłówka bierze swój początek ze sztuki układania stołów na przyjęcia. W chińskiej książce z XII wieku zobrazowano 76 układów przypominających kwiaty, łopoczącą flagę czy pasmo górskie. Na początku XIX wieku przeniesiono problem na układanie klocków. Zabawa była bardzo popularna w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.

 

Stanowiła ulubioną rozrywkę Napoleona podczas zesłania na Wyspie Świętej Heleny. Z czasem zamiast tradycyjnej siedmioczęściowej układanki wprowadzono kilkanaście łamigłówek. W ich produkcji specjalizowała się niemiecka firma Richter, która przemianowała tangram na Kopfzerbrecher, czyli „dręczygłowę”. W czasie pierwszej wojny światowej produkty Richtera były bardzo popularne wśród żołnierzy tkwiących w okopach. Najpopularniejszy był Schützengraben Geduldspiel, czyli „pasjans okopowy”. Układane figury kojarzyły się z zajęciami żołnierzy. Przedstawiały m.in. granat, rewolwer, armaty czy zeppelina i były wymyślane przez samych żołnierzy. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na pytanie, jak wykonać łamigłówkę odpowiedzi udzielają Piotr Gretszel, Szymon Janta i Manuel Chwolik z klasy 2d.

 

 

         

  A WEEK OF VARIETY

 

  W SEJMIE

 

  ZABAWA Z FUNKCJĄ


A week of variety, try your English again! We had decided to organize a week of variety to start from Monday and finish on Friday before Christmas break. As such on Monday there was a short workshop, the aim of which was to compare history of Poland and Greece in terms of Nazi occupation during the Second World War. The short presentations were prepared by students from IB together with the teacher Ms. M. Karnówka. Why did we mention Greece?

 

 


Grupa 40 uczniów uczestniczyła w przedmiotowej wycieczce do Warszawy. Tym razem w programie była wizyta w Sejmie RP oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pojechaliśmy do Sejmu, aby na miejscu dowiedzieć się m.in. jakie są funkcje Sejmu, jak wygląda proces uchwalania ustawy, na czym polega praca posła. Zwiedzając budynek, uczniowie zobaczyli Salę Posiedzeń Sejmu, Hall Główny, Salę Kolumnową i inne miejsca istotne dla prac Sejmu.

 


Klasy 2d i 3b rzucają wyzwanie! Patrząc na standardowy wzór z dwoma lub trzema wartościami bezwzględnymi zastanawiamy się nad jego wyglądem (zwłaszcza na kartkówkach!) i stawiamy sobie pytanie o to, jak bardzo dodanie następnych wartości bezwzględnych skomplikuje wykres. Uczniowie klas 2d i 3b wykonywali tego typu wykresu (jako nieobowiązkowe zadanie domowe).

 


         

  ZE STASZICA DO GOOGLE

         

W dwu spotkaniach z Marcinem Brodziakiem - absolwentem Staszica i pracownikiem firmy Google - wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczniów i uczennic liceum. Pan Marcin Brodziak przedstawił nam swoją historię od czasów uczęszczania do naszego liceum (w latach 1997-2001), informatycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, aż po praktyki, a w końcu pracę w firmie Google. Pytał również o nasze postrzeganie studiów informatycznych i konfrontował je ze swoimi doświadczeniami, dzięki czemu obalił niektóre mity na ich temat. Zaznaczał również istotną rolę matematyki i języka angielskiego na uczelni i w późniejszej pracy. Podkreślał także, że nie wystarcza nauka w szkole lub później na uczelni, gdyż równie ważna jest samodzielna praca oraz umiejętność logicznego myślenia. Ukończenie studiów dla większości ludzi oznacza czas rozpoczęcia kariery zawodowej. Pan Marcin miał ambicje,

 

by pracować dla najlepszych firm Doliny Krzemowej i swoją przygodę z Google rozpoczął właśnie od stażu w USA, który okazał się drogą do stałego zatrudnienia u informatycznego giganta. Odsłonił przed nami kulisy pracy informatyka i jej zróżnicowanie w zależności od stanowiska, podkreślając przy tym ogromną rolę umiejętności pracy w grupie. Dyskutowaliśmy też o tym, czym jest dobra praca. Wśród wielu wniosków wyciągnęliśmy dwa główne: najważniejsze jest to, abyśmy pracowali w dobrym zespole oraz aby praca dawała nam możliwość rozwoju. Marcin Brodziak zaznaczył także, iż informatyka jest zajęciem nie tylko dla mężczyzn i równie dobrze mogą się w niej odnaleźć kobiety, które obecnie są twórczyniami wielu innowacyjnych projektów. Nasz prelegent przedstawiał nam również swoje codzienne obowiązki, projekty nad którymi pracował (m. in. Gmail i Planowanie

 


Podróży) oraz oczywiście warunki pracy, z których słynie firma Google. Dłuższą chwilę poświęcił też innowacyjnym rozwiązaniom i nowym produktom swojego pracodawcy. Pod koniec znalazł się też czas na pytania i dyskusję. Oczywiście nie zabrakło też miejsca na popularną zabawę - głuchy telefon w wersji informatycznej.

 

         

  TEST EDUKACJA - ZAWÓD

 

  ... NA SPITZBERGEN

 

   GÓRY DLA MĄDRYCH


Jaki kierunek studiów wybrać? Takie pytanie zadają sobie nie tylko trzecioklasiści. Również wielu z nich nie jest jeszcze pewnych swojej odpowiedzi - przyszłego kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Wszystkim dotąd niezdecydowanym, a także uczniom klas niższych można polecić profesjonalny test doradztwa zawodowego ,,Edukacja – Zawód”, dostępny w wersji on-line na stronie internetowej: http://www.test.oic.lublin.pl. Test oraz uzyskanie wyników są bezpłatne, na rozwiązanie należy przeznaczyć około 30 minut.

 

 


Uczniowie o rozszerzonym programie nauczania geografii (klasy Ie, IIb, IId) mieli okazję posłuchać opowieści i podziwiać ciekawe zdjęcia z całorocznej stacji badawczej w Hornsund na Spitzbergenie. Prelekcję prowadziła absolwentka Staszica (maturę zdała w 2003 roku), doktorantka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pani mgr Elżbieta Majchrowska, która kilkakrotnie uczestniczyła w badaniach naukowych tego zimnego zakątka świata położonego na północ od wybrzeży Norwegii.

 

 


Coraz popularniejsza staje się turystyka odbywająca się w skrajnych warunkach, coraz częściej czytamy i słuchamy opowieści o śmiałkach, którzy w klapkach weszli na Rysy albo i wyżej. Ktoś w krótkich spodenkach zdobył szczyt powyżej 5000 m n.p.m. Podobno w kilka godzin można przemierzyć wiele kilometrów na szlaku, podobno bez picia i jakiegokolwiek wyposażenia zdobyto Mont Blanc. Czy to prawda? Na potwierdzenie można znaleźć w Internecie odpowiednie filmiki.

 

         

  HULA-HOP CZYLI PROMUJĄC ZDROWIE

         

W szkole odbył się szkolny etap olimpiady promocji zdrowego stylu życia PCK. Test rozwiązywało kilkanaście osób z klas pierwszych i drugich. Do dalszego etapu przeszły 2 uczennice z klasy 1f – Karolina Leopold i Katarzyna Pyrek . W etapie regionalnym miały za zadanie zorganizowanie jakiejś formy aktywności fizycznej dla swoich koleżanek i kolegów . Kasia, po konsultacjach z panią profesor Haliną Skorek , zaprosiła wszystkich chętnych do…. tańca. W sali gimnastycznej na dużej przerwie zrobiło się gwarno i tłoczno . W podskokach tańca belgijskiego na parkiecie wirowało około 60 osób. Po krótkiej chwili wytchnienia – zmiana muzyki i ... taniec country.

 

Równie energiczny i dynamiczny. Uczestnicy dopytywali się, kiedy znów będą tańce. Profesor Halina Skorek zastanawia się, czy nie wprowadzić w nowym roku tańca na dużej przerwie na stałe, np. we wtorki . Karolina postanowiła przypomnieć o prostej zabawce hula-hop i zorganizowała turniej kręcenia hula-hop. W kategorii chłopaków niepokonany był Denis, wśród dziewczyn poziom był wyrównany. Chętnych do wspólnej zabawy było znacznie mniej niż w przypadku tańców, ale widownia była pełna. Dziewczyny po rozruszaniu Nas ruszyły na zawody regionalne. Tam Kasia zajęła 3 miejsce i zakwalifikowała się do następnego etapu. Karolina zajęła miejsce czwarte. Gratulujemy.

  Film  

 

         

  DAR KRWI

 

  HYDROSTATYCZNIE...

 

  LUDZIE STASZICA


Po raz kolejny w tym roku zawitała do naszej szkoły ekipa wyjazdowa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętnych do oddania krwi najwięcej było w klasach 3c, 3d i 3f. W sumie z wszystkich klas trzecich zgłosiło się około 35 osób. Pobrano krew od 8 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dar krwi.

 


 


„Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, czego oznaką jest puste biurko?”- Słowa Alberta Einsteina mówią o tym, że umysł ludzki jest niczym szuflada, do której możemy włożyć tyle wiedzy, ile tylko my sami chcemy. „Biurko” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach było 9 grudnia 2014 roku wypełnione aż po brzegi wszelkiego rodzaju narzędziami i przyrządami do przeprowadzania doświadczeń fizycznych.

 


Doktor Maciej Paruzel (absolwent Staszica) jest specjalistą chirurgii ogólnej i hirudoterapii. Od 1996 roku pracuje w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy. Jest współautor pierwszej w Polsce transplantacji kończyny oraz autorem pierwszej w Europie replantacji palców u pięciolatka.


         

  WRZESIEŃ Z FIZYKĄ

         

Uczniowie klas matematyczno - fizycznych od wielu lat spotykają się z fizyką na żywo podczas pokazów i wykładów organizowanych przez Uniwersytet Śląski w ramach cyklu „Osobliwości świata fizyki”.W tym roku uczestniczyli w cyklu trzech wykładów. Dotyczyły one: dualizmu korpuskularno-falowego, zasady dynamiki Newtona i historii „światłem pisanej”. Wykład poświecony zobrazowaniu zasad dynamiki Newtona i przedstawił również mniej znane fakty z jego biografii. Izaak Newton urodził się 3 miesiące po śmierci ojca i gdy miał 3 lata matka oddała go na wychowanie dziadkom. Nie przepadali oni za wnukiem i przekazali go na wychowanie sklepikarzowi. Polubił on swojego wychowanka i wysłał do szkoły. Kiedy Izaak ukończył 12 lat matka zabrała go do swego domu, gdzie miał pomagać przy wychowaniu młodszego rodzeństwa i zajmować się rolnictwem. Kiedy zginęły konie powierzone jego pieczy, matka stwierdziła, że jest za głupi, by być rolnikiem i nadaje się tylko do szkoły.

 

Konsekwencję tej decyzji wszyscy znamy – zasady dynamiki, teoria grawitacji, skonstruowanie pierwszej lunety… Kiedy skończył 50 lat i - jak mówią jego biografowie – odkrył, co miał odkryć, popadł w depresję. Zamknął się w domu i nie opuszczał go przez 18 miesięcy. Aby mu pomóc , król zaproponował mu synekurę w postaci nadzoru nad mennicą państwową. Newton wykazał się na tym polu wielką pomysłowością. Aby zapobiec fałszowaniu monet, które polegało na zeskrobywaniu złota i z pozyskanego biciu nowej monety, wprowadził do obiegu monety z rowkami na brzegach. Tradycyjne rowki Newtona mamy na niektórych monetach do dziś. Jako pierwszy również wprowadził parytet złota. Z kolei wykład zatytułowany „Historia światłem pisana” przedstawił rozwój źródeł światła na przestrzeni wieków. Ludzie wykorzystywali od zawsze naturalne źródła światła, ale aby oświetlić mrok należało wymyślić sztuczne źródła.

 

 

 
         

   U KOPERNIKA

 

   NA WYDZIALE FIZYKI

 

   WŚRÓD GWIAZD


Last week I had an opportunity to participate in a school trip. On 6th September a few girls from my class and I went on a trip with the third grade students. Our destination was Warsaw. I had to get up really early, because we had to leave about 7 o'clock. We travelled to Copernicus Science Centre - the museum of science. When we finally got there, we started visiting the place. We saw there a lot of inventions which explained to us how technology works. Also we could learn about some physical effects.

 

 


Spotkaniem poświęconym fizyce niskich temperatur klasa 2f (matematyczno-fizyczna) rozpoczęła udział w serii wykładów z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajęcia odbyły się w auli prof. Pawlikowskiego na Wydziale Fizyki UŚ. Głównymi bohaterami wykładu byli ciekły azot i suchy lód. Pokazano właściwości tego pierwszego, nazywanego również „wściekłym azotem” – temperaturę, która wynosi 195,8⁰ C (czyli 77K–„dwie kosy”), to, że wrze on w temperaturze pokojowej ...

  

 

 


Uczniowie klasy 2a (biologiczno-chemicznej) mieli okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wizytę rozpoczął wykład dr hab. Katarzyny Pawłowskiej-Góral „Dodatki do żywności - fakty i mity”. Każda z katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyła specyfikacje kierunków tam nauczanych. Katedra Biochemii przygotowała wiele doświadczeń, które okazały się bardzo życiowe.

 


 

         

  DŁUGODYSTANSOWI KINOMANIACY

         

Na jaki gwiazdozbiór wychodzą okna sali numer 20? Czy o drugiej w nocy na staszicowych korytarzach tłok jest mniejszy niż o czternastej w południe? Co próbują dać nam do zrozumienia bacznie przypatrujące się ze ścian aktualne i byłe wychowawczynie? Czy tablica w sali 23 jest wystarczająco duża, by obliczyć na niej wartość bezwzględną człowieczeństwa? A wreszcie: co można usłyszeć w ciszy Nowego Miejsca, hen daleko za salą numer 11??? Odpowiedzi nie tylko na te pytania poznali uczestnicy Pierwszej Nocy Filmowej, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski z 7 na 8 listopada. Po oswojeniu przestrzeni dwudziestki za pomocą jaśków, śpiworów, toreb z chipsami i kartonów z pizzą, maratończycy pozwolili kinu przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. Najwytrwalsi, nie tracąc czasu na sen, przeżywali zmienne nastroje,

 

przechodząc od oczyszczającego śmiechu na "Dyktatorze", przez mocne wrażenia gwarantowane między innymi dzięki horrorowi "Obecność", aż do silnych wzruszeń podczas seansu "Zielonej mili" nad ranem. Ze względu na czwartkowo-piątkowy termin imprezy, maratończycy mieli także jedyną w swoim rodzaju okazję do odkrycia w sobie nadnaturalnych zdolności, umożliwiających utrzymanie niegasnącej motywacji do nauki mimo nieprzespanej nocy! O świcie pozostało bowiem umyć zęby, zjeść śniadanie i czekać na pierwszy dzwonek... Na kolejny maraton zapraszamy już w styczniu, tuż przed samymi feriami. Tym razem będzie on tematyczny: międzykulturowo-Tarrantinowy :) Nie chowajcie śpiworów zbyt głęboko do szafy!

   

 

         

   KORZENIEC

 

   MAMY MISTRZA ŚWIATA

 

   NASZ CZŁOWIEK W TOKIO


Grupa uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl „Korzeniec” w reżyserii Remigiusza Brzyka na podstawie powieści Zbigniewa Białasa. Spektakl uznany został za najlepsze przedstawienie w województwie i nagrodzony w ubiegłym roku Złotą Maską. Fabuła powieści i przedstawienia zorganizowana jest wokół tajemniczego mordu, do jakiego dochodzi w Sosnowcu na przełomie XIX i XX wieku.

 

 


Dariusz Świercz ponownie wywalczył tytuł Mistrza Świata. Uczeń klasy matematyczno-fizycznej zdobył złoto kategorii juniorów na Mistrzostwach Świata w Mariborze. Startując z numerem 1, był faworytem. Zwyciężył w siedmiu i zremisował w czterech partiach. Otrzymał oficjalne gratulacje na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Darek został powitany w Pyrzowicach tuż przed północą przez ucieszoną fenomenalnym zwycięstwem klasę.

 

 


Mirosław Błaszczak – absolwent Staszica z roku 1978 - wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pokieruje od 2014 roku Instytutem Polskim w Tokio. Głównym zadaniem Instytutu jest kształtowanie wizerunku Polski w Japonii poprzez współpracę z japońskimi mediami, ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Misja Instytutu Polskiego w Tokio polega także na dbaniu o obecność polskiej kultury w życiu kulturalnym (...)