ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR

         

22 października spotkaniem poświęconym fizyce niskich temperatur klasa 2f (matematyczno-fizyczna) rozpoczęła udział w serii wykładów z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajęcia odbyły się w auli prof. Pawlikowskiego na Wydziale Fizyki UŚ. Głównymi bohaterami wykładu byli ciekły azot i suchy lód. Pokazano właściwości tego pierwszego, nazywanego również „wściekłym azotem” – temperaturę, która wynosi 195,8⁰ C (czyli 77K–„dwie kosy”), to, że wrze on w temperaturze pokojowej, a także to, że nie można przechowywać go w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ jego niska temperatura powoduje zwiększenie ciśnienia zewnętrznego i następnie wystrzał zakrętki lub rozerwanie całego pojemnika. Byliśmy świadkami kompresji w zimnym azocie balonów, które po wyciągnięciu z niego wracały do stanu wyjściowego.. Następnie pokazano na przykładzie eteru, że proces parowania potrzebuje energii (jest stanem wysokoenergetycznym), więc pochłania ją z otoczenia. Dowiedzieliśmy się również jak ciśnienie wpływa na temperaturę wrzenia cieczy.

 

Zostało to zobrazowane na przykładzie wody, której temperatura wrzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem ciśnienia. Następna część wykładu została poświęcona suchemu lodowi, który jest niczym innym jak dwutlenkiem węgla w stanie stałym. Zostały nam przedstawione zjawiska sublimacji i resublimacji, czyli bezpośrednich zmian stanu stałego w gazowy i odwrotnie. Poznaliśmy również kilka ciekawych właściwości ciał w niskich temperaturach: widzieliśmy giętką gumę, która po chłodzeniu i uderzeniu młotkiem rozpadła się w drobne kawałki jak szkło. Byliśmy także świadkami unieśmiertelnienia goździka, a następnie brutalnego jego roztrzaskania o kowadło oraz zostaliśmy zapoznani z nadprzewodnikami, których rezystancja pod wpływem ekstremalnie niskich temperatur sięga 0. Na koniec zobaczyliśmy jak różne przedmioty schłodzone ciekłym azotem a następnie naświetlone UV otrzymują właściwości fluorescencyjne.

 

 

         
Kategoria: Nauka