WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

         

Pisanie na tematy społecznie ważne wymaga nie tylko sprawności językowych i stylistycznych, ale też umiejętności słuchania drugiego człowieka oraz wrażliwości pozwalającej docenić wagę „małych historii" toczących się blisko nas. Mogli się o tym przekonać uczestnicy i uczestniczki warsztatów dziennikarskich, które w naszym liceum poprowadził publicysta i redaktor „Tygodnika Powszechnego”, Michał Koźmiński. Prowadzący opowiadał o zwiększających się możliwościach oddziaływania na rzeczywistość społeczną, jakie posiadają media, zapoznał uczestników z najważniejszymi zasadami tworzenia

 

tekstów, przestrzegał przed pułapkami, w które najczęściej wpadają dziennikarze. Przede wszystkim jednak skupił się na zagadnieniu reportażu dziennikarskiego, dyskutując z uczestnikami warsztatów między innymi na temat strategii przyjmowanych przez autorów reportaży. Zajęcia były częścią nagrody dla Koła Dialogu Międzykulturowego, które w ubiegłym roku wzięło udział w programie Forum Dialogu Między Narodami. Przygotowana przez członkinie i członków koła wycieczka „Śladami tarnogórskich Żydów" zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny.

 

  

 

Kategoria: Nauka