Artykuł

  STASZIC W CERN

         

Uczniowie Staszica złożyli wizytę w ośrodku naukowym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Mieli okazję zobaczyć wystawę ciekawie wyjaśniającą przebieg i znaczenie prowadzonych tam eksperymentów (największym z nich jest zmodernizowany Wielki Zderzacz Hadronów LHC). Przez je¬den dzień stali się uczest¬ni¬kami naj¬więk¬szych eks¬pe¬ry¬men¬tów w Wiel¬kim Zder¬za¬czu Ha¬dro¬nów LHC: CMS i ALICE. Nau-kow¬cy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa we współpracy z naukowcami pracującymi na co dzień w eksperymentach przy akceleratorze LHC w CERN

 

prowadzili dla uczniów szkół średnich warsztaty CERN Masterclasses – Hands on Particle Physics. Warsztaty rozpoczęły się wykładem z fizyki cząstek elementarnych oraz omówieniem jednego z eksperymentów prowadzonych przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronów. Następnie uczniowie samodzielnie przeprowadzali analizę rzeczywistych danych z eksperymentu wykonywanego w CERN. Na zakończenie wyniki otrzymane przez uczniów zostały przedstawione uczestnikom warsztatów z innych krajów podczas telekonferencji on-line.

        

 

 

 

         
         

  O DWU KOREACH

         

Miłośniczki kultury wschodniej mogły uczestniczyć w kwietniu w spotkaniu poświęconym Korei Północnej i Południowej organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Wykład poprzedzony był niezwykle poruszającym filmem dokumentalnym, powstałym na kanwie reportażu Jolanty Krysowatej „Skrzydło anioła”, przedstawiającym losy 1270 koreańskich dzieci przybyłych do Polski w 1953 roku.

 

Gościem specjalnym warsztatów była pani prof. dr Jiwone Lee, wykładowczyni Hankuk University of Foreign Studies w Korei Południowej, zajmująca się wpływem nurtów artystycznych na twórczość artystów w różnych krajach. Jej zainteresowania skupiają się zwłaszcza na polskiej ilustracji do bajek dla dzieci, o których obiecała nam opowiedzieć podczas kolejnej wizyty w Polsce. W naszym liceum.

        

 

 

 

         
         

  NATURAL BORN READERS’ CLUB

         

W marcu w naszym liceum powstał klub czytelniczy „Natural Born Readers’ Club”, w ramach którego uczniowie czytają brytyjskie i amerykańskie powieści w oryginale, spotykają się, by analizować i zrozumieć daną powieść w kontekście historyczno-kulturowym. Dzięki tym zajęciom możesz obudzić w sobie pasję do języka angielskiego i literatury, możesz również zrozumieć i dowiedzieć się więcej o Ameryce i Wielkiej Brytanii. Rozpoczęliśmy od zajęć z powieścią Fitzgeralda „The Great Gatsby”.

 

Odwiedź nasz fanpage na facebooku i sprawdź co u nas słychać:


        

 

 

 

         
         

  BLISKI WSCHÓD KINA

         

Kwiecień rozpoczęliśmy cyklem spotkań z kulturą bliskowschodnią. 3 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury, we współpracy z Fundacją Nahda oraz Kołem Naukowym Arabistów UŚ Al-Asabiya, zorganizowaliśmy wydarzenie „Bliski Wschód Kina”, towarzyszące nadchodzącemu 3. Przeglądowi Kina Emirackiego w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wybrane filmy z poprzednich edycji Przeglądu i porozmawiać o nich z Yasserem Farajem (pochodzącym z Arabii Saudyjskiej studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz dr Beatą Abdallah-Krzepkowską – arabistką z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - chętnych było więcej niż miejsc, a rozmowy przy bliskowschodnim poczęstunku ciągnęły się jeszcze długo po zakończeniu debaty na scenie.

 

Kolejnego dnia przenieśliśmy się w mury naszego liceum, by spotkać się z Yasserem Farajem i posłuchać jego opowieści o realiach życia w Arabii Saudyjskiej. Wspólnie obejrzeliśmy też kilka filmów saudyjskich oraz emirackich i rozmawialiśmy o potrzebie i sposobach budowania dialogu międzykulturowego. Dziękujemy Fundacji Nahda, Kołu Naukowemu Arabistów UŚ Al-Asabiya, pani Beacie Abdallah-Krzepkowskiej oraz Yasserowi Farajowi za stworzenie przestrzeni rozmowy, w której - dzięki spotkaniu z konkretnymi osobami - choć częściowo odsłonił nam się horyzont Innego....który chyba jednak taki „inny" wcale nie jest.

        

 

 

 

         
         

  MÓJ ROK Z JANE AUSTEN

         

W kwietniu 2018 roku zakończył się projekt literacko-filmowy „Mój rok z Jane Austen”, który powołały do istnienia uczennice klasy medialno-prawnej wraz ze swą opiekunką, miłośniczką twórczości angielskiej powieściopisarki, panią Sylwią Koj. Inspiracją projektu była dwusetna rocznica urodzin najpopularniejszej pisarki Anglii. Uczestniczki projektu postanowiły uczcić ten fakt, dlatego przez cały rok, raz w miesiącu, spotykały się by analizować język, styl i charakter prozy Jane Austen a zwłaszcza filmowych adaptacji jej powieści. Zgłębiałyśmy psychologię postaci, tło obyczajowe epoki, relacje rodzinne i społeczne nakreślone przez pisarkę.

 

Szukałyśmy kontekstów psychologicznych i kulturowych do jej dzieł, spadkobierców jej stylu i dowcipu. Każdemu spotkaniu, zgodnie z ideą epoki, towarzyszyła twórczość artystyczna członkiń klubu. Zapraszani przez nas goście inspirowali nas swym talentem rękodzielniczym i zaangażowaniem. Były to spotkania pełne wzruszeń, radości, intymnych zwierzeń i kobiecej serdeczności. Dlatego, chcąc realizować nadal idee tych spotkań, będą one kontynuowane pod nowym szyldem „Mój rok z literaturą kobiecą dawną i współczesną”. Liczymy, że dołączą do nas kolejne miłośniczki dobrej literatury i filmu.

        

 

 

 

         
         

  W LABORATORIUM

         

W kwietniu po raz drugi w tym roku klasy o profilu biologiczno-chemiczne uczestniczyły w zajęciach w laboratorium chemicznym Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tym razem uczniowie przeprowadzali doświadczenia z zakresu chemii ogólnej, chemii pierwiastków oraz chemii organicznej.

 

Każdy uczeń w trakcie zajęć otrzymuje instrukcję do wykonywanych ćwiczeń, będącą jednocześnie kartą pracy, w której zapisuje poczynione obserwacje oraz równania reakcji chemicznych. Część efektów i emocji – na zdjęciach.

   
         
         

  STASZIC KOBIETOM!

         

Kolejna akcja Kolektywu Otwartych zakończyła się sukcesem! Przez dwa tygodnie zbieraliśmy artykuły higieniczne dla kobiet z Domu Samotnej Matki w Tarnowskich Górach, a 1 marca zorganizowaliśmy kiermasz ciast, z którego zebrane środki również zostały przeznaczone na zakup potrzebnych artykułów. Dzięki zaangażowaniu uczniów Staszica udało nam się stworzyć 16 paczek pełnych najpotrzebniejszych rzeczy dla każdej kobiety.

 

W Dzień Kobiet, przekazaliśmy je do Domu Samotnej Matki. W paczkach znalazły się zarówno podstawowe kosmetyki, jak i coś „ekstra” - w postaci lakieru do paznokci czy maseczki. Dziękujemy Wam bardzo za pomoc i duże zaangażowanie! Jesteśmy dumni z tego, że mamy wokół siebie ludzi, którzy są niezmiennie gotowi pomagać innym!

   
         
         

  W INSTYTUCIE ONKOLOGII

         

Uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym, podsumowując i uzupełniając zajęcia z zakresu biotechnologii i zastosowania badań nad DNA odwiedzili w Instytucie Onkologii w Gliwicach pracownie: proteomiki klinicznej (spektrometria mas; obrazowanie MALDI), terapii komórkowej (konstrukcja szczepionek przeciwnowotworowych, regeneracja mięśnia sercowego, terapeutyczny transfer genów, terapie antyangiogenne, hodowle), genetyki nowotworów (diagnostyka genetyczna, farmakogenetyka), molekularnych mechanizmów terapii nowotworów (szlaki sygnałowe związane z p53; sekwencjonowanie), biologii nowotworów i markerów molekularnych (mikromacierze DNA).

 

Po Instytucie oprowadzała nas pani dr n. med. Karolina Tęcza (absolwentka naszego liceum). W kwietniu dr Karolina Tęcza w naszym liceum wygłosiła prelekcję dotyczącą profilaktyki nowotworowej.

        

 

 

 

         
         

  Z SUKCESEM W OLIMPIADZIE BIOLOGICZNEJ

         

W tym roku szkolnym duży sukces w Olimpiadzie Biologicznej odniósł Jakub Rusinek, uczeń klasy 3d o profilu biologiczno-chemicznym, uzyskując prestiżowy tytuł laureata. Całoroczne rozpoczęły się wykonaniem pracy badawczej - Jakub wykonał trudną pracę doświadczalną „Wpływ rodzaju tkanki budującej eksplantat, zeatyny, kwasu indolilo-3-octowego na wzrost i rozwój tkanki kalusowej ogórka siewnego (Cucumis sativus L.) w hodowli in vitro”. Praca była o tyle trudna, że zgodnie z nowym regulaminem olimpiady musiała być wykonana w warunkach domowych. Praca została bardzo wysoko oceniona przez dwóch niezależnych recenzentów z Uniwersytetu Warszawskiego, który przeprowadza olimpiadę.

 

Pokonując kolejno progi wymagań etapu szkolnego i okręgowego, Jakub Rusinek zakwalifikował się do zawodów centralnych, które w nowych procedurach obejmują trzy części: egzamin praktyczny (podczas którego należy wykonać doświadczalne zadania w pracowniach botaniczno-mykologicznej, zoologicznej, biochemicznej, statystyczno- filogenetycznej) ,obronę pracy badawczej przed Komisją Oceniającą i egzamin pisemny. Wynik końcowy jest sumą procentowej wagi poszczególnych etapów. Do eliminacji centralnych z Polski dostało się dziewięćdziesięciu uczniów spośród sześciuset biorących udział w etapie okręgowym. Tylko 60 zostaje finalistami (w tym 25 laureatami).

        


Jakub doskonale poradził sobie z tymi bardzo trudnymi, znacznie wykraczającymi poza ramy nauczania szkolnego, wymaganiami i w ten sposób już ma stuprocentowy wynik na maturze z biologii. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

         
         

  DEBATY SPOŁECZNE

         

Autentyczne zainteresowanie sprawami publicznymi, chęć wyrażania własnych poglądów i poznania cudzych skłoniły uczniów obecnej klasy 3e do kontynuowania programu debat społeczno-politycznych. Tegoroczne debaty zatytułowano: „Dekret Bieruta a konstytucyjne prawo własności w Polsce”, „Wolność słowa w Internecie”, „Ameryka Trumpa”, „Opozycja a kryzys parlamentarny w polskim sejmie”, „27:1”. Zaangażowanie w dyskusję skłania do myślenia, uczy szacunku dla odmiennych punktów widzenia, rozważania cudzych argumentów, a dzięki otwartemu umysłowi zadawania pytań i uczenia się od innych.

 

Każdą debatę przygotowują inni uczniowie – moderatorzy, którzy zgłębiają problem, gromadzą odpowiednie informacje, analizują je i podejmują decyzje o przebiegu dyskusji. Dyskusje angażowały od kilku do kilkunastu uczestników. Moderatorzy przedstawiają wybrany przez siebie temat, kontrolują dyskusję. Na koniec doprowadzają do konkluzji. Jeśli dyskusja staje się gorąca, ich rolą jest, aby po zakończeniu wszyscy rozeszli się po przysłowiowym „podaniu sobie ręki”.