SPOTKANIE STOWARZYSZENIA

         

Po raz piąty na dorocznym spotkaniu członkowie Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica przyznali honorowe tytuły wybitnym absolwentom i zasłużonym nauczycielom. Działalność stowarzyszenia zaczęło się na pomaturalnym zjeździe klasy IV c, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku. Powstało ono z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. Przewodniczącą stowarzyszenia została pani profesor Alfreda Garczarek-Bendkowska, która w latach 1972-1989 uczyła w Staszicu historii. Stowarzyszenie za cel swój obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi szkoły, przez dziesięciolecia eksploatowanemu bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Ze składek członków stowarzyszenia odrestaurowano konstrukcję żeliwną klatki schodowej i balustrady na schodach, dębowe pochwyty przy balustradach, oryginalny historyczny dzwonek przy wejściu do szkoły, odtworzono w pierwotnym kształcie wielkie drzwi wejściowe do budynku szkoły, odnowiono dwie zachowane pary drzwi z pierwotnego wystroju szkoły oraz dokonano odtworzenia 14 par drzwi do szkolnych pomieszczeń. Stowarzyszenie za cel swój obrało także propagowanie osiągnięć i drogi życiowej wybitnych absolwentów szkoły, upamiętnianie postaci zasłużonych tarnogórskich pedagogów. W ubiegłych latach członkowie stowarzyszenia tytułami honorowymi wyróżnili absolwentów - Panów Józefa Dzielickiego, Wernera Lubosa, Piotra Miglusa, Jana Miodka, Zygmunta Pejsaka, Marka Piechotę, Krystiana Oleszczyka, księdza Remigiusza Sobańskiego oraz nauczycieli Gertrudę Broję,

 

Jadwigę Ważewską, Stanisława Cieklińskiego, Stanisława Huzę, Stanisława Książka, Marcina Robleskiego, Stanisława Torbusa i Stanisława Witosa. Obecnie Stowarzyszenie stara się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. W tym roku honorowe tytuły Stowarzyszenie przyznało dwu wybitnym absolwentom szkoły – Panom Piotrowi Guzemu i Panu Krzysztofowi Davidowi Majusowi – oraz dwu niezwykle zasłużonym nauczycielom – Panu Profesorowi Witoldowi Pawlikowi i Pani Profesor Alfredzie Bendkowskiej-Garczarek. Laudację przedstawiającą drogę życiową nauczyciela geografii profesora Witolda Pawlika (uczącego w szkole w latach 1932-1973) wygłosił pan Maciej Musielak, uczeń profesora (a prywatnie również Jego sąsiad). Osobę i twórczość Piotra Guzego zaprezentował zebranym dyrektor liceum Kazimierz Sporoń. Tytuł honorowy w imieniu Piotra Guzego (mieszkającego na stałe w Hiszpanii) odebrała Jego siostra, Pani Klara Guzy. Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Alfreda Bendkowska-Garczarek przedstawiła biografię i dorobek życiowy Pana Krzysztofa Davida Majusa, który - odbierając tytuł - podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami z lat szkolnych oraz przedstawił, jak doświadczenia te zainspirowały go w jego dalszej zawodowej, naukowej i kulturalnej działalności. Krzysztof David Majus jest obecnie wiceprezesem fundacji „Wielkie Oczy” zajmującej się żydowskim dziedzictwem kresowego miasteczka, autorem jego monografii i twórcą dokumentacji poświęconej miejscom wiecznego spoczynku żołnierzy polskich w Izraelu. Laudację przedstawiającą postać profesor Alfredy Bendkowskiej-Garczarek wygłosił pan Zbigniew Markowski. Spotkaniu towarzyszył występu zespołu muzycznego w składzie: Katarzyna Filak (skrzypce), Marcelina Kasprusz (saksofon), Anna Koj (wiolonczela), Klaudia Kwiecień (gitara), Kalina Paszek (skrzypce), Maciej Przybyłowicz (klarnet), Franciszek Robak (gitara), Damian Szala (gitara i bębny),

 

 

Wiktoria Szeja (fortepian), Roksana Tarnowska (skrzypce), Karolina Urbańczyk (flet piccolo), Justyna Wydra (flet). W partiach wokalnych wystąpili: Monika Bernaś, Jakub Czech, Martyna Giera, Paulina Gruszka, Monika Kunicka, Anna Lip, Maciej Przybyłowicz, Sandra Razik, Franciszek Robak, Karolina Rodzim, Sandra Sobotta, Marlena Zowiązek. Opiekę nad zespołem sprawowała pani Anna Koj. W finale spotkania do występujących uczniów dołączyły nauczycielki liceum panie Agnieszka Beśka, Barbara Herman, Monika Jaworska, Anna Koj, Sylwia Koj, Aleksandra Paszek, Ewa Szeliga, Barbara Wieczorek, Aleksandra Wtorek. Tradycyjnie spotkaniu towarzyszył kiermasz przygotowany przez panią Sylwię Koj – w tym roku w nowej formule – prezentujący obok antyków wyroby rękodzieła.

Strona Stowarzyszenia: 
http://www.staszic.tg.net.pl/

         

 

Film

  GALERIA /184 zdjęcia/

 

Kategoria: Artykuł