10 LAT SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

         

Działalność Szkolnego Koła Caritas jest imponująca. Na przestrzeni 10 lat zaangażowanych było w nim 160 osób, obecnie jest ich ponad 30. Chcielibyśmy, żeby takie koła powstawały w każdej szkole – mówił na łamach „Gościa Niedzielnego” ks. Jan Łojczyk, wicedyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, który był gościem spotkania jubileuszowego w auli szkolnej 19 września 2013. Wśród honorowych gości znaleźli się absolwenci – byli członkowie koła (Beata Popko-Tarnowska, Wojciech Surowiec, Małgorzata Ćwieląg-Drabek, Bogumiła Bichalska-Ogonowska, Magdalena Lar, Agnieszka Skwarczowska, Błażej Bryk, Ewelina Łakoma, Karolina Sienkiewicz), którzy dzielili się swoimi wspomnieniami. Pierwsza przewodnicząca koła BeataTarnowska (ukończyła politologię) opowiadała, jak dużo radości i satysfakcji dała jej pomoc w organizacji zajęć na półkoloniach w świetlicy parafialnej w Opatowicach. Błażej Bryk (student seminarium duchownego) wspominał, ile pokory nauczyły go akcje zbiórek żywności w supermarketach przed świętami. Małgorzata Ćwieląg-Drabek (ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny) najbardziej zapamiętała występy teatrzyku kukiełkowego w przedszkolach na terenie powiatu. Bogumiła Ogonowska (studentka rehabilitacji) zauważyła, że nie zawsze praca wolontariusza łączyła się z sukcesem. Dziękując absolwentom za obecność na uroczystości, prowadzące spotkanie (Dominika Walczyk z IIId – przewodnicząca koła i Monika Sklorz z IIIc – zastępca przewodniczącej) podkreśliły, że wielu zaproszonych nie mogło przybyć, ponieważ pracują zawodowo albo przebywają na stypendiach za granicą. Głos zabrali także zaproszeni goście: ks. prałat Eugeniusz Bienek – proboszcz parafii w Opatowicach,

 

przy której koło powstało (15 września w kościele pw. MSiMS odbyła się msza św. w intencji członków koła) , wspomniany na początku ks. Jan Łojczyk, który wręczył na ręce opiekunki koła dyplom dla SKC od Caritas Diecezji Gliwickiej oraz pamiątkową świecę symbolizującą dzieło miłosierdzia, pani Aniela Jany – prezes Stowarzyszenia CWIP i prezes Caritas parafii. Obecni byli także dyrektorzy szkoły , nauczyciele, Samorząd Szkolny oraz grupa uczniów z klas Ia i Ib zainteresowana pracą charytatywną. Podczas spotkania prezentację dorobku SKC przedstawiły Kamila Rzenno i Paulina Jakubek (obie z klasy IIb), Anna Jaruszowiec (z klasy IIId) i Anna Dziacko (z klasy IIIc). Mówiły m.in. o początkach koła, które powstało z inicjatywy 14 wolontariuszek pracujących w wakacje 2002 na półkoloniach parafialnych. Formalnie koło zostało powołane w maju 2003 i było pierwszym takim kołem w mieście. Opiekunem koła została prof. Hanna Trykowska, nauczycielka języka polskiego, która pełni tę funkcję do dziś. SKC podejmuje różne działania w zależności od potrzeb środowiska i możliwości uczniów. Np. ostatnio z okazji Dnia Matki zorganizowano akcję charytatywną, której towarzyszył kiermasz. Uzyskane w ten sposób dochody zasiliły prowadzony przez Caritas program „Skrzydła” polegający na pomocy uczniom z ubogich rodzin. W zeszłym roku szkolnym duża grupa wolontariuszy angażowała się w świetlicy środowiskowej dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Serdeczni” (Janina Korpak z klasy IIe i Patrycja Dąbrowska z klasy IIa pomagały w świetlicy z własnej inicjatywy nawet w wakacje). Koło przez cały czas współpracuje z Samorządem Szkolnym oraz

 

wieloma podmiotami w środowisku, m.in. ze świetlicami środowiskowymi, z Caritas trzech parafii, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Ta ostatnia zaprosiła SKC na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 21 września 2013 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Podczas debaty na forum działalność naszego koła zaprezentowały Monika Sklorz, Anna Dziacko i Anna Jaruszowiec. Spotkanie jubileuszowe w auli szkolnej zakończyły: część artystyczna w wykonaniu Justyny Wydry z klasy IIe (flet), Marcina Pyrchały z klasy IIIb (gitara), Alicji Kocot z klasy IIb (skrzypce), Mateusza Macochy z klasy IIb (saksofon) oraz Karoliny Żołubak z klasy IIb i Michała Wtorka z klasy IIId (recytacje). Wspólne pamiątkowe zdjęcia wykonane zostały przez prof. Roberta Kufla a poczęstunek – znakomite, domowe wypieki - przygotowali wolontariusze SKC. Zarząd koła serdecznie dziękuje Nauczycielom oraz członkom koła za pomoc w przygotowaniu jubileuszu i jednocześnie zaprasza wszystkich zainteresowanych naszą działalnością do współpracy.

         

 

 GALERIA /117 zdjęć/

 

 

Kategoria: Artykuł