BLISKI WSCHÓD KINA

         

Kwiecień rozpoczęliśmy cyklem spotkań z kulturą bliskowschodnią. 3 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury, we współpracy z Fundacją Nahda oraz Kołem Naukowym Arabistów UŚ Al-Asabiya, zorganizowaliśmy wydarzenie „Bliski Wschód Kina”, towarzyszące nadchodzącemu 3. Przeglądowi Kina Emirackiego w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wybrane filmy z poprzednich edycji Przeglądu i porozmawiać o nich z Yasserem Farajem (pochodzącym z Arabii Saudyjskiej studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz dr Beatą Abdallah-Krzepkowską – arabistką z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - chętnych było więcej niż miejsc, a rozmowy przy bliskowschodnim poczęstunku ciągnęły się jeszcze długo po zakończeniu debaty na scenie.

 

Kolejnego dnia przenieśliśmy się w mury naszego liceum, by spotkać się z Yasserem Farajem i posłuchać jego opowieści o realiach życia w Arabii Saudyjskiej. Wspólnie obejrzeliśmy też kilka filmów saudyjskich oraz emirackich i rozmawialiśmy o potrzebie i sposobach budowania dialogu międzykulturowego. Dziękujemy Fundacji Nahda, Kołu Naukowemu Arabistów UŚ Al-Asabiya, pani Beacie Abdallah-Krzepkowskiej oraz Yasserowi Farajowi za stworzenie przestrzeni rozmowy, w której - dzięki spotkaniu z konkretnymi osobami - choć częściowo odsłonił nam się horyzont Innego....który chyba jednak taki „inny" wcale nie jest.