W INSTYTUCIE ONKOLOGII

         

Uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym, podsumowując i uzupełniając zajęcia z zakresu biotechnologii i zastosowania badań nad DNA odwiedzili w Instytucie Onkologii w Gliwicach pracownie: proteomiki klinicznej (spektrometria mas; obrazowanie MALDI), terapii komórkowej (konstrukcja szczepionek przeciwnowotworowych, regeneracja mięśnia sercowego, terapeutyczny transfer genów, terapie antyangiogenne, hodowle), genetyki nowotworów (diagnostyka genetyczna, farmakogenetyka), molekularnych mechanizmów terapii nowotworów (szlaki sygnałowe związane z p53; sekwencjonowanie), biologii nowotworów i markerów molekularnych (mikromacierze DNA).

 

Po Instytucie oprowadzała nas pani dr n. med. Karolina Tęcza (absolwentka naszego liceum). W kwietniu dr Karolina Tęcza w naszym liceum wygłosiła prelekcję dotyczącą profilaktyki nowotworowej.