DEBATY SPOŁECZNE

         

Autentyczne zainteresowanie sprawami publicznymi, chęć wyrażania własnych poglądów i poznania cudzych skłoniły uczniów obecnej klasy 3e do kontynuowania programu debat społeczno-politycznych. Tegoroczne debaty zatytułowano: „Dekret Bieruta a konstytucyjne prawo własności w Polsce”, „Wolność słowa w Internecie”, „Ameryka Trumpa”, „Opozycja a kryzys parlamentarny w polskim sejmie”, „27:1”. Zaangażowanie w dyskusję skłania do myślenia, uczy szacunku dla odmiennych punktów widzenia, rozważania cudzych argumentów, a dzięki otwartemu umysłowi zadawania pytań i uczenia się od innych.

 

Każdą debatę przygotowują inni uczniowie – moderatorzy, którzy zgłębiają problem, gromadzą odpowiednie informacje, analizują je i podejmują decyzje o przebiegu dyskusji. Dyskusje angażowały od kilku do kilkunastu uczestników. Moderatorzy przedstawiają wybrany przez siebie temat, kontrolują dyskusję. Na koniec doprowadzają do konkluzji. Jeśli dyskusja staje się gorąca, ich rolą jest, aby po zakończeniu wszyscy rozeszli się po przysłowiowym „podaniu sobie ręki”.