RANKINGI

         

W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W licealnym rankingu edukacyjnym „Perspektyw”, biorącym pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), nasze liceum zostało sklasyfikowane na 31 miejscu w województwie śląskim (300 miejscu w Polsce).

 

Z kolei wyszukiwarka stworzona w łódzkim liceum analizuje wyniki egzaminów maturalnych, wskaźnik EWD oraz miejsce szkoły w rankingu „Perspektyw”, korzystając tylko z oficjalnych danych, czyli z informacji opublikowanych przez OKE. Uwzględniając średni wynik z matury z przedmiotów obowiązkowych, znaleźliśmy się na 13 miejscu wśród szkół województwa http://liceapolskie.pl/ (w całej Polsce – miejsce 121) - http://liceapolskie.pl/ Na ten wynik składają się wyniki cząstkowe z języka polskiego (7 wynik w województwie – 50 wynik w kraju), języka angielskiego (29 w województwie – 123 w kraju) i matematyki (14 w województwie – 95 w kraju ).