DAR KRWI

         

Po raz kolejny w tym roku zawitała do naszej szkoły ekipa wyjazdowa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętnych do oddania krwi najwięcej było w klasach 3c, 3d i 3f. W sumie z wszystkich klas trzecich zgłosiło się około 35 osób. Pobrano krew od 8 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dar krwi. Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z pobraną krwią? Krew pobierana jest do pojemników jednorazowego użytku, wykonanych z tworzywa sztucznego, zawierających substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi i płyn przedłużający żywotność erytrocytów. Podczas pobierania krew jest stale mieszana, aby dokładnie wymieszała się z roztworami w woreczku. Do tego celu służą małe aparaty, zwane wagomieszarkami. Kontrolują one jednocześnie czas trwania donacji oraz objętość pobieranej krwi, uniemożliwiając w ten sposób pobranie większej ilości krwi niż zaprogramowana (standardowo jest to 450 ml). Po pobraniu krew zostaje poddana preparatyce, która polega przede wszystkim na rozdzieleniu jej na składniki (np. wirowanie w specjalnych wirówkach) Zabieg ten wykonuje się jak najszybciej po pobraniu, aby zachować jak najwyższą wartość poszczególnych składników. Wirowanie umożliwia rozdzielenie krwi na trzy frakcje: koncentrat krwinek czerwonych, osocze i tzw. kożuszek leukocytarno-płytkowy, który służy do uzyskania koncentratu krwinek płytkowych.

 

Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) to krwinki czerwone wraz z niewielką ilością osocza. Można go przechowywać w lodówce do 42 dni po pobraniu. Koncentrat krwinek płytkowych (KKP) stanowią płytki krwi zawieszone w niewielkiej ilości osocza. Niestety, ze względu na krótki czas życia krwinek płytkowych, KKP nadaje się do przetoczenia tylko w ciągu 5-7 dni od pobrania. Osocze przechowuje się w stanie zamrożenia. Im szybciej zostanie zamrożone, tym więcej zawiera czynników krzepnięcia wrażliwych na wysoką temperaturę. Najwyższą wartość ma osocze, które przed upływem 8 godzin od chwili pobrania krwi zostanie schłodzone do temperatury –30°C lub niższej. Takie osocze nazywa się osoczem świeżo mrożonym (FFP – od ang. Fresh Frozen Plasma). Po zamrożeniu można przechowywać FFP w temp. –25°C lub niższej do 3 lat. Równocześnie próbki krwi są badane w kierunku wykrycia kiły, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, obecności wirusa HIV. Określa się grupę krwi dawcy. Gdy wyniki badań są dobre specjalna komisja kwalifikacyjna dopuszcza składniki krwi do użytku leczniczego i oczekują one w lodówce, zamrażarce na wydanie . Każda czynność związana z pobraniem, preparatyką, badaniem, przechowywaniem jest bardzo dokładnie dokumentowana co pozwala na uzyskanie w przyszłości w razie potrzeby szczegółowych informacji o każdym zastosowanym do leczenia składniku.

       

Dzięki najnowszym technikom wytwarzania preparatów krwi i uzyskiwania jej składników jedno oddanie krwi służy co najmniej trzem chorym. Jest to najbardziej racjonalne i oszczędne rozwiązanie (skorzystano z wiadomości ze strony internetowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii).


 

         
Kategoria: Artykuł