TPD POZDRAWIA …

         

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2014 roku skupia 43 członków, w tym 17 nauczycieli. Największym zaangażowaniem w jego działalności wykazali się uczniowie klas 2b, 1d, 1b i 1e. 5 uczennic z klas 2b i 1e włączyło się w wolontariat na rzecz świetlicy środowiskowej działającej przy Miejskim Oddziale TPD w Tarnowskich Górach. Pozyskano fundusze na rzecz koła w wysokości 1807 zł (w tym składki członkowskie za 2014 rok stanowiły 550 zł, dochód ze sprzedaży ciast na kiermaszach - 543 zł, w wyniku współpracy z Samorządem Uczniowskim klasa 2d wpłaciła na rzecz TPD 45 zł oraz samorząd klasy 2e przekazał na

 

rzecz koła 245 zł, indywidualne wpłaty sympatyków koła stanowiły 350 zł). Koło wsparło finansowo uczniów naszej szkoły w ramach pomocy przedświątecznej 1000 zł oraz świąteczne paczki żywieniowe oraz pomocy materialnej w sytuacjach losowych. Zorganizowano „Szlachetną Paczkę” dla ubogiej rodziny z Regionu Tarnogórskiego - paczkę świąteczną przygotowali w całości nauczyciele liceum (szacowana wartość paczki przekraczała kwotę 2500 zł ). Wszystkim członkom i sympatykom TPD za wsparcie dziękuje i udanych wakacji życzy – Aleksandra Wtorek (opiekun koła).

       
 

         
Kategoria: Artykuł