PRZYWRÓCONE „DZIADY”

         

Zainteresowani uczniowie klas drugich mieli możliwość obejrzeć w Teatrze polskim we Wrocławiu wyreżyserowane przez Michała Zadarę „Dziady”. Plany reżysera obejmują wystawienie wszystkich części „Dziadów” bez skrótów. tegoroczny spektakl objął części I, II i IV. We wrocławskim przedstawieniu części I i II to spektakl świetny – w którym głęboka i świeża lektura tekstu idzie w parze z inwencją inscenizatora. Prawdziwym objawieniem jest część IV. Kto zobaczył Bartosza Porczyka w roli Gustawa, nie będzie mógł już nie widzieć Porczyka w Gustawie.

 

Ten Gustaw targany jest emocjami i co chwila unieważnia je ironią. Żaden z jego stanów nie trwa dłużej niż chwilę – rozpacz zmienia się w szyderstwo, gniew rozbija się o wzruszenie, tkliwość eksploduje pogardą i kpiną. Tekst Mickiewicza brzmi jakby został napisany wczoraj wieczorem. Gustaw Porczyka – rozdarty pomiędzy potrzebą ekspresji uczuć a lękiem przed ich śmiesznością – jest postacią jak najbardziej z naszego świata.