KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

         

Bogdan Gulba - uczeń klasy 2F, po zajęciu I miejsca w diecezji gliwickiej, jest uczestnikiem finału XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej jest inicjatywą katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Organizowany już po raz osiemnasty, co roku daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych szczególną okazję do zgłębiania tekstów Biblii. W skład zagadnień tegorocznej edycji konkursu weszły dwie księgi historyczne Starego Testamentu: Pierwsza i Druga Księga Królewska oraz Ewangelia wg św. Marka. W etapie szkolnym w całej Polsce uczestniczyło około 30 tys. osób. Spośród uczestników w każdej szkole wyłoniono trzech, którzy, uzyskując najwyższą liczbę punktów otrzymali możliwość udziału w zmaganiach na szczeblu diecezjalnym.

 

Przygotowanie do konkursu, wymagające podjęcia refleksji nad treścią tekstów biblijnych, pozwala na poszerzanie intelektualnych horyzontów. Uczestnicy, dostrzegając w Biblii jedno z fundamentalnych źródeł kultury europejskiej, przekonują się o jej uniwersalnej, ponadczasowej wartości. Mają okazję do spotkania z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Lektura Biblii, stanowiącej dla chrześcijan zapis Bożego Objawienia, wielu uczestnikom pozwala również na pogłębienie wiary. Znajomość tekstów Pisma Świętego jest potwierdzeniem świadomego i autentycznego przeżywania religijności. Ostatni, ogólnopolski etap konkursu odbywa się w podwarszawskim Niepokalanowie w dniach 2-3 czerwca. Nagrodami są atrakcyjne wyjazdy (m.in. do

       

Ziemi Świętej czy jednego z europejskich sanktuariów) oraz indeksy na wybrane uczelnie wyższe. Bogdanowi gratulujemy, życząc jednocześnie powodzenia w zmaganiach finałowych.

 

Kategoria: Artykuł