WŚRÓD OSTAŃCÓW I JASKIŃ

         

Połączone klasy 2b i 2d uczestniczyły 29 maja w zajęciach terenowych z geografii w północnej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Przy okazji uczniowie mieli okazję szlifować język niemiecki - p. prof. B. Wieczorek przygotowała zajęcia z zakresu specjalistycznego nazewnictwa. Przedmiotem zainteresowań były przede wszystkim jurajskie formy krasowe: różnorodne ostańce i grupy skał wapiennych oraz jaskinie. Szczególne bogactwo form spotkać można w pobliżu Podlesic. W 1957 roku został utworzony tutaj Rezerwat Góra Zborów (maksymalna wys. sięga ponad 500 m n.p.m.), mający na celu ochronę skał wapiennych tworzących najbardziej malowniczą grupę ostańców na Wyżynie.

 

Wśród nich można rozpoznać interesujące formy skalne przypominające sylwetki ludzi i zwierząt. Na stokach wzgórza występują jaskinie. Jedna z nich - Jaskinia Głęboka -jest udostępniona dla turystów. Nie było nam dane zajrzeć do środka, gdyż opady deszczu mogłyby być niebezpieczne dla zwiedzających. Szlak Orlich Gniazd, po którym poruszaliśmy się, znany jest z malowniczo położonych zamków w większości powstałych za czasów Kazimierza Wielkiego. Nasz szlak prowadził przez zamki Bobolice, Mirów i Olsztyn. Szczególnie zainteresował nas zamek w Bobolicach, który na początku XXI wieku został odbudowany i dziś jego część udostępniona jest do zwiedzania. Pomimo ciągłych opadów deszczu w czasie

       

wycieczki i kilku poślizgnięć na podmokłych szlakach humory dopisywały. Wycieczkę zorganizowały i poprowadziły wśród wapiennych skał p. prof. Aleksandra Wtorek i p. prof. Barbara Wieczorek.

 

Kategoria: Artykuł