GOŚCIMY CHÓRY EWANGELICKIE

         

18 maja gościliśmy w murach naszej szkoły ponad trzystu członków 16 chórów, którzy przybyli do naszego miasta na 68 Diecezjalny Zjazd Chórów – Święto Pieśni Ewangelickiej. W naszym budynku chórzyści przygotowywali się do występów, które (połączone z nabożeństwem) odbyły się w godzinach od 10.00 do 13.00 w Kościele Zbawiciela na tarnogórskim Rynku. Ewangelickie chóry zjechały do naszego miasta z terenu Śląska i Małopolski. Przy tej okazji warto wspomnieć, że historia naszej szkoły od jej początków spleciona była z losami różnorodnej społeczności Śląska – społeczności wielu kultur i wielu religii. W roku 1884 wśród 172 uczniów szkoły było 59 ewangelików, 58 katolików i 57 wyznania mojżeszowego. W kolejnych latach skład wyznaniowy uczniów zasadniczo się zmieniał i już w 1903 roku wśród 230 uczniów było 142 katolików, 73 ewangelików i 15 wyznania mojżeszowego. Pierwszy egzamin maturalny w dziejach szkoły odbył się w 1877 roku. Zdawało go trzech absolwentów. Najmłodsi uczniowie mieli 11 lat; egzamin maturalny składali w wieku 19-20 lat. Każdy uczeń płacił czesne –

 

wraz z przejściem do wyższej klasy opłata wzrastała. Ta zasada oraz wysokie wymagania spowodowały, że w latach 1877-1914 egzamin maturalny zdało tylko 122 uczniów (dla porównania w roku 2014 – 209 uczniów). W czasach pruskich - oprócz znanych i dzisiaj przedmiotów – uczono rachunków, przyrody, kaligrafii, rysunków i śpiewu oraz w zależności od wyznania ucznia jednej z trzech religii. Gimnazjum zostało upaństwowione w 1891 roku i odtąd uzyskało trwałe podstawy finansowe. W czasach pruskich egzamin maturalny odbywał się na Wielkanoc. Jedynym wyjątkiem był egzamin 10 sierpnia 1914 roku. Zdawało go 10 uczniów najwyższej klasy, którzy bezpośrednio po nim dobrowolnie poszli do wojska i na front. Powołanie otrzymała również większość nauczycieli. Lekcje w czasie wojny odbywały się nieregularnie. W budynku kwaterowały wojska niemieckie i austrowęgierskie. Wyposażenie budynku i jego pomoce naukowe dewastowano również w trakcie powstań śląskich i podczas kwaterowania w nim rozjemczych oddziałów wojsk angielskich.

       

 

 

         
Kategoria: Artykuł