W BATALIONIE „ZOŚKA”

         

Po projekcji filmu „Powstanie Warszawskie”, w której uczestniczyli 26 maja w TCK uczniowie klas pierwszych i drugich, przedstawiamy postać porucznika Jana Wiktora Kozubka, absolwenta naszej szkoły, odznaczonego Krzyżem Walecznych, jednego z nielicznych Ślązaków - „powstańców warszawskich”. Jan Wiktor Kozubek (pseudonim „Szczerba”) urodził się 29 listopada 1915 roku w Tarnowskich Górach, w górnośląskiej rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych. Maturę uzyskał w naszej szkole – wtedy było to Gimnazjum Męskie im. Księcia Jana Opolskiego. Około 1935 roku wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Po jej ukończeniu w 1938 roku mianowany zostaje na podporucznika. W wojnie 1939 roku brał udział w walkach jako dowódca kompanii przeciwpancernej w składzie 84 pułku Strzelców Poleskich 30 DP, najpierw w rejonie Pińska, a następnie w obronie Twierdzy Modlin. Uniknął niewoli, wracając do Tarnowskich Gór. Zagrożony aresztowaniem, w 1940 roku zamieszkał w Krakowie pod przybranym nazwiskiem Hertel. Włączył się do konspiracyjnego Związku

 

Walki Zbrojnej Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Szczerba”. W Warszawie zamieszkał w 1944 roku. Rozpoczął służbę w kompanii motorowej, wchodzącej w skład brygady dywersyjnej „Broda 53”, której główny trzon stanowił batalion „Zośka”. Odpowiedzialny był za utrzymywanie w gotowości i sprawności zdobywanych samochodów, warsztaty i kierowców. W powstaniu warszawskim uczestniczył na całym szlaku walk batalionu „Zośka”. Dowodził kompanią motorową w walkach na Woli. Na Starym Mieście wzmocnił swoimi żołnierzami pododdziały „Zośki”. Po upadku Starówki przedostał się kanałami do Śródmieścia. Uczestniczył następnie w walkach na Czerniakowie. Poległ 14 września 1944 roku w czasie zwiadu w rejonie ulic Czerniakowska – Okrąg. Pochowany został tymczasowo na podwórku reduty Okrąg 2, skąd ekshumowano jego ciało do kwatery „Zośki” 12 marca 1945 roku (tekst oparty na opracowaniu biogramów w pracy Włodzimierza Trojana „Kwatera Batalionu >>Zośka<< Armii Krajowej. Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Przewodnik”).

       

 

 

         

Kategoria: Artykuł