AMERYKA WIELU KULTUR

         

Jadąc na konferencję naukową „Race and Ethnicity in American Culture” zorganizowaną przez Klub Amerykański Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, spodziewaliśmy się cyklu wykładów i prezentacji na powyższy temat. Tymczasem spotkała nas duża niespodzianka. Rozpoczęliśmy od nauki hymnu amerykańskiego, który, trzeba przyznać, okazał się trudnym do zaśpiewania utworem. Po paru próbach, kiedy to publiczność w miarę opanowała melodię, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie konferencji . Na stojąco odśpiewaliśmy hymny polski i amerykański, a następnie prowadzący - dr Kossek - przywitał zgromadzonych gości, przedstawicieli Konsulatu Amerykańskiego w Krakowie, wykładowców, studentów zagranicznych przebywających w Polsce w ramach programu Comenius, członków Klubu Amerykańskiego oraz młodzież licealną. Dr Kossek jest nie tylko polskim amerykanistą, literaturoznawcą, krytykiem literackim oraz wykładowcą akademickim, ale również śpiewa bluesa , jest współorganizatorem Rawa Blues Festival oraz współtwórcą Tygla Kulturalnego na Rawa Blues.

 

I właśnie w tym momencie konferencja przybrała nieoczekiwany charakter, albowiem dr Kossek zaśpiewał dla nas kilka utworów bluesowych przy akompaniamencie gitarzysty. Wprowadził nas tym samym w bardzo miły nastrój i mogliśmy z przyjemnością przysłuchiwać się wykładom. Były one poświęcone etnicznej różnorodności kultury amerykańskiej. Dr Patrick Vaughan reprezentujący Uniwersytet Jagielloński wygłosił wykład „Beyond the Melting Pot,” w którym poruszył kwestie mniejszości narodowych w Ameryce. Kolejni prelegenci, w tym członkowie Klubu Amerykańskiego oraz studenci reprezentujący Program Comenius omawiali tematy takie jak: historię pierwszych Turków w Ameryce, problematykę afroamerykańskiej kultury w sztukach plastycznych, Harlem Renaissance, główne religie afroamerykańskie, zagadnienia literatury żydowskiej czy społeczności hiszpańskiej w USA. Wykłady prowadzone były w języku angielskim, co było dodatkowym atutem naszego udziału w konferencji, ale jednocześnie wymagało dużej koncentracji.

       


 

 

         

Kategoria: Artykuł